Fordeler når Hammerglass tidlig får bli med i dialogen

hammerglass angelholms stasjon

Ängelholms nye stasjon er en del av Trafikverkets prosjekt “Ängelholm-Maria”, utbygging av dobbeltspor, hvor Hammerglass har oppført to heistårn, innglassede trapper, samt gangbro over sporene. Takket være tidlig dialog med Trafikverket, kunne vi bistå med spesifikk kunnskap om polykarbonat. Det var et ønske å fokusere på reduserte vedlikeholdskostnader, og materialet skulle i tillegg oppfylle gjeldende krav for strøm- og personbeskyttelse, i tillegg til en UV-dekning på 99, 96 prosent. For å kunne oppfylle disse kravene, måtte de ha Hammerglass eller et likeverdig materiale.

– Sammen med Skanska sine konsulenter fikk vi mulighet til å fortsette å diskutere løsninger med Trafikverket, noe som blant annet førte til at den underliggende konstruksjonen ble optimal for å bruke Hammerglass, sier prosjektteamet på Hammerglass Infrastruktur.

Materialets egenskaper må være styrende

– Det er viktig å kjenne til polykarbonatets egenskaper for å utnytte det på riktig måte. Feil type fester kan for eksempel føre til at det lekker vann inn i heistårnet der det finnes elektronikk, eller en konstruksjon som blir stående og slå i en storm. Vi får ofte spørsmål rundt materialegenskaper, og vi bistår gjerne med råd og kunnskap. Vi har etter hvert mange stasjonsprosjekter å vise til.

hammerglass ängelholm station inglasade trappor
hammerglass ängelholm station hisstorn

Installasjon
2022-2023

System
Hammerglass 12 mm Clear

Hammerglass 15 mm Clear

Bestiller
Skanska

Montering
Hammerglass AB

Flere referanser