SIKKERHETSNIVÅER

Rett verneklasse til rett arbeid

hammerglass automotive sikkerhetsnivåer

Velg rett sikkerhetsnivå

Behovet for sikkerhetsnivå avhenger av typen arbeid. Ved vanlige arbeider er Verneklasse 1 mer enn nok. Dette tilsvarer 8 mm Hammerglass i frontruten for å eliminere faren for knust glass. Hvis maskinen går i hardere miljøer med fare for steiner i høy hastighet eller eksplosjoner, kan det være behov for tykkere RABS-godkjente ruter. Våre verneklasser hjelper deg å finne rett sikkerhet til rett arbeid.

Exempelbild

VERNEKLASSE 1

Ved enklere arbeid med risiko for steinsprut. Vanligvis frontrute og/eller siderute på gravemaskin, hjullaster, traktor osv. Originalruten byttes ut til 8 mm Hammerglass, som monteres på samme måte som originalruten.

 

Vernetiltak: Originalruten byttes ut til Hammerglass-rute

Monteres: På samme måte som originalruten
Vernespesifisering Frontrute: 8 mm Hammerglass, hel/delt
Vernespesifisering Bomute: 8 mm Hammerglass
Ekstrautstyr: ScreenSaver beskyttelsesfilm til frontruten

Exempelbild

VERNEKLASSE 2

Ved et krevende førermiljø med risiko for steinsprut, fallende steiner og mot hærverk. Originalruten byttes ut til 8 mm/12 mm Hammerglass, som monteres på samme måte som originalruten.

 

Vernetiltak: Originalruten byttes ut til Hammerglass-rute
Monteres: På samme måte som originalruten
Vernespesifisering Frontrute: 8/12 mm Hammerglass, hel/delt
Vernespesifisering Øvrige ruter: 8/12 mm Hammerglass
Ekstrautstyr: ScreenSaver beskyttelsesfilm til frontruten

Exempelbild

VERNEKLASSE 3

Ved arbeid med risiko for forsagere, risiko for eksplosjoner fra siden samt ved steinpigging eller risiko for steinras. Førerhytten må tilby en rømningsvei via en evakueringsrute. Denne skal kunne nås av sjåføren ved et mulig steinras som stenger for andre utganger. Evakueringsruten må også kunne åpnes utenfra.

 

Vernetiltak: Alle ruter byttes ut til Hammerglass, frontruten monteres i
sprengtestet stålramme, RABS-godkjent løsning
Monteres: Stålrammen monteres på førerhytten uten å foreta inngrep i kjøretøyets
karosseri
Vernespesifisering Frontrute: 12 mm Hammerglass i stålramme
Vernespesifisering Øvrige ruter: 12 mm Hammerglass
Ekstrautstyr: ScreenSaver beskyttelsesfilm til frontruten, eller ScreenSaver beskyttelsesrute

Sprengningstestet for høyeste sikkerhet - dette er RABS

RABS er en betegnelse på kjøretøysruter som viser at rutene oppfyllerer en kombinasjon av internasjonale standarder for sikkerhet. Ved å bruke en RABS-klassifisert løsning oppfylles Statens Vegvesens krav til personvern ved arbeid med risiko for forsagere, fallende steiner og ved steinpigging. For å merkes med RABS Approved, skal rutene ha godkjente resultater i alle fire tester. Hammerglass 12 mm i stålramme oppfyller kravene til RABS. 

R43 ECE Regulation No.43 (R43). Omfattende serie med tester for kjøretøysglass, bl.a. ripebeskyttelse, UV-beskyttelse og tøyningsgrad. Obligatorisk for alle kjøretøy.
AXE Skarp gjenstand (EN 356, P8B), der ruten har motstått 72 slag med en maskinmontert øks uten at øksen har trengt gjennom glasset.
BLAST Trykkbølge ved detonasjon (EN 13124-2, EXR 2), der 3 kg TNT har blitt detonert 3 meter fra ruten. Ruten monteres i stålramme for ikke å kunne trykkes inn i førerhytten.
STONE Tung gjenstand i stor hastighet (EN 15152-2), der et 1 kg tungt aluminiumsprosjektil har blitt skutt mot ruten i en hastighet på 450 km/t med en 90 graders vinkel mot skuddet. Dette tilsvarer en stor stein i høy hastighet.
FOPS Falling Object Protective Structure/FOG Falling Object Guard (EN ISO 3449, ISO 10262, ISO 8083). En test der produktløsningen kjøles ned til en temperatur på -18°C før en 227 kg tung stålsylinder slippes ned på ruten fra 5,2 meters høyde (tilsvarer en kraft på 11.600 Joule).

Helse og sikkerhet

Kravene til personsikkerhet i arbeid utført i tøffe miljøer øker. Det forventes blant annet at arbeidsgiver treffer alle nødvendige tiltak for å hindre at arbeidstakeren utsettes for dårlig helse eller ulykker.

Når hydrauliske hammere eller annet utstyr brukes til å knuse steinblokker eller fast fjell, skal det tas forholdsregler for å beskytte dem som arbeider mot støv og detonerende ladninger, samt for å hindre at de treffes av steinkast.

Det skal tas forholdsregler slik at den som arbeider på eller i nærheten av knuseverk beskyttes mot steinkast fra en detonerende forsager.

Exempelbild

Arbeidet skal planlegges og tilrettelegges slik at det kan utføres i et sunt og trygt miljø. Betryggende beskyttelsesgjerder må iverksettes for å unngå skade gjennom fall, ras, brann, eksplosjon, strøm eller lignende.

 

Arbeidsgiver skal iverksette alle tiltak når det gjelder forebygging sykdom og ulykker for ansatte. Utgangspunktet skal dermed være at alt som kan føre til sykdom eller ulykker skal endres på eller elimineres, slik at risikoen for sykdom og ulykker minimeres.

 

Den som produserer, importerer eller overlater en maskin, et redskap, beskyttelsesutstyr eller annen teknisk enhet til andre, skal passe på at utstyret yter en betryggende sikkerhet mot sykdom og ulykker når den slippes på markedet, leveres til bruk eller legges ut for salg.