HAMMERGLASS PÅ 2 MINUTTER

Utviklingen av Hammerglass AB Sverige startet i 1993. Den gang arbeidet vi med å minske kostnadene for glassknusing. Etter å ha laget tilleggssystemer for utvendig montering av høyt presterende sikkerhetsglass, begynte vi å tenke på å utvikle et isoleringsglass med de samme uknuselige egenskapene. Prosjektet var vellykket, og vi kan i dag gi 5 års full isoleringsgaranti på Hammerglass Isoler. Bedriften ble deretter utvidet, og består i dag av tre forretningsområder: Automotive, Eiendom og Infrastruktur. Med datterselskaper i Norge, Danmark og Tyskland leverer vi til de nordiske landene og eksporterer til utvalgte land innen utvalgte produktområder.

 • Hammerglass Automotive leverer Hammerglass-ruter til de fleste maskiner fra ledende maskinprodusenter. Vår konstruksjonsavdeling har spisskompetanse som gjerne stilles til rådighet for OEM-er.
 • I samarbeid med ledende vinduprodusenter tilbyr Hammerglass Eiendom et helt system av vindusløsninger med uknuselige ruter. Ved nybygg eller tilbygg er ekstrakostnaden ved bestilling av et ferdig vindu med Hammerglass-vinduer kun marginalt.
 • Innen Hammerglass Infrastruktur arbeider vi ofte med hele prosjekt, som omfatter alt fra første idé til komplett levering av stålkonstruksjon, fastgjøringer og Hammerglass. Våre konstruktører tar i nært samarbeid med bestillere, entreprenører og underleverandører frem tegninger og forslag til funksjonelle løsninger.

Forretningsidé

Hammerglass gir trygghet og sikkerhet ved å produsere og levere kundespesifikke uknuselige glassløsninger.

Vår visjon

Hammerglass skal bli den ledende produsenten og den naturlige leverandøren av uknuselige glasseringsløsninger på verdensmarkedet. For å nå vår visjon, skal vi:

 • Produsere og levere produkter som alltid oppfyller kundens krav
 • Redusere våre kostnader ved kvalitetssvikt gjennom kontinuerlig forbedring vårt produksjonssystem
 • Redusere negativ miljøpåvirkning i vår produksjon og øke den positive miljøpåvirkningen som bruk av våre produkter medfører
 • Forebygge risiko for arbeidsskader, sykefravær og ulykker
 • Forebygge risiko for datatyveri og sikre våre data ved datahavari
 • Sikre at vår virksomhet oppfyller gjeldende lover og kravene i internasjonale standarder når det gjelder systemer for kvalitet, miljø, arbeidsmiljø og informasjonssikkerhet
 • Sikre at vi har spisskompetanse på området beskyttelsesglass ved aktivt å investere i forskning og utvikling
 • Sikre at alle, både i bedriften og blant våre underleverandører, arbeider i samsvar med selskapets virksomhetspolicy og mål og at de bidrar til våre tiltak innen kvalitet, miljø, arbeidsmiljø og sikkerhetet

Våre kjerneverdier

 • Pålitelighet - Underpromise, overdeliver
 • Kompetanse - Høy produkt- og markedskunnskap
 • Engasjement - Vi skal alle være Tilgjengelige, Inspirerte, Motiverte, ha Arbeidsglede og være Utviklingsdyktige

Med kvalitet mener vi

 • Riktig produkt, godkjent og levert til rett tid
 • Tilbud, tegninger og betaling på tiden


ISO

Hammerglass AB er sertifisert etter ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018, og PPAP for kjøretøybransjen.

Økonomisk stabilitet

Hammerglass har den høyeste kredittvurderingen - AAA (Bisnode), og høyeste kredittklasse - 5 (Syna).