hammerglass explosion rabs 1300x400-8

Publisert 2023-01-19

 

Eksplosjonssikkert – hva betyr egentlig det?

Hvordan kan man best beskytte en maskinfører mot eksplosjoner? Det er et spørsmål som vi ofte treffer på, og vi forklarer gjerne begrepene og risikoene, slik at rett produkt blir valgt. Til syvende og sist er det jo maskinføreren som taper mest på om det er en for svak sikkerhetsløsning mellom denne og trykkbølgen. Malin Påhlsson er vår Senior designer og Compliance-ingeniør, og hun har kontroll på forskriftene:

 

– Sikkerhetsstandarden for anleggsmaskiner har grunnlag i den risikoen som er generell for de aller fleste maskiner. Risikoen for flyvende gjenstander og eksplosjoner inngår ikke i den generelle risikoen, men det er opp til arbeidsgiveren å identifisere og vedta handlinger ut fra risikovurderingen, noe som skal gjøres før arbeidet starter. Ansvaret for å forebygge mot eventuelle katastrofale følger som en ulykke kan få for operatøren, ligger alltid hos arbeidsgiveren.

 

”Det er ikke meningen at en maskin skal være i nærheten av eksplosiver”

– Egentlig er det ikke meningen at eksplosiver skal være i nærheten av maskiner, men det er ikke slik i virkeligheten. Når det utføres sprengninger for å skyte i stykker berg, og maskinene deretter skal håndtere massene, så kan udetonerte sprengemner ligge skjult og detoneres på grunn av friksjonen fra maskinens skuffe. Hvis operatøren har uflaks, kan steinen slynges fra skuffen rett mot førerhuset. Trykkbølgen som skapes av eksplosjonskraften kan slynge små steiner rett gjennom et gitter, og gjennom bakruten, like godt som den kan kaste store steiner på et par hundre kilo rett mot føreren.

hammerglass explosion rabs malin påhlsson

Hva kreves av ruten, rammen og festene, for at føreren skal være beskyttet i en slik situasjon?

– Trykkbølgen lager – i tillegg til det første trykket som vil trykke beskyttelsen inn i førerhuset – et negativt sug etterpå, hvor beskyttelsen som maskinen er utrustet med, rives av maskinen, og hvor festene til førerhuset kommer til å settes på harde prøver. Det er også grunnen til at hele beskyttelsen er testet i en førerhuslignende armatur, og evaluert i henhold til sprengteststandarden som er vedtatt for ruteløsninger.

– Sikkerhetsstandarden for førerbeskyttelse krever at vernet er utprøvd med en målbar kraft, og merket med internasjonale standarder og sikkerhetsnivåer som vernet oppfyller. Noe som også er grunnen til at vi i Hammerglass merker frontbeskytterne våre med disse standardene. Det gjør vi for at operatører, verneombud og arbeidsgivere lettere kan vite at de avgjørelsene som blir tatt, oppfyller de direktivene og forskriftene som kreves.

Flere nyheter