hammerglass svalov station 1300x400-8

Svalöv stasjon har nye innglasserte trapper og gang over jernbanesporet. 

Den langsiktige økonomiske beregningen er alltid bedre med hardbelagt PC sammenlignet med herdet glass.

Svalöv stasjon har nye innglasserte trapper og gang over jernbanesporet. Prosjektleder Robin Lindahl snakker om et prosjekt som startet under et enormt tidspress, men som endte helt etter planen. 

– Oppdraget kom på kort varsel fordi vi fikk bestillingen med tre ukers forsinkelse i timeplanen. Vi tror at de forsøkte å finne en alternativ, likeverdig sikkerhetsløsning, men uten å lykkes. Et aspekt som gjorde jobben enda vanskeligere var at prosjektet opprinnelig var designet for herdet glass, så vi måtte gjøre om konstruksjonen og innfestingen av glasset – noe som også tok sin tid. Til slutt hadde jeg og teamet en uke til montering, så du kan si at det var på hengende håret. Det var høyt press, men alle gjorde en fantastisk jobb, og vi avsluttet i tide.

Hva var fordelen med å jobbe med hardbelagt PC når man er under et slikt tidspress?
– Polykarbonat er mye lettere enn herdet glass, noe som gjør hele installasjonen enklere. Vi manglet plass på et tidspunkt, og det ville neppe vært mulig å løfte herdet glass opp dit med en kran, men PC kunne vi løfte for hånd. En annen stor fordel viser seg når ting går litt skeis – det er ikke uvanlig at virkeligheten ser litt annerledes ut enn på tegningen. Slik var det i Svalöv, hvor et mål plutselig ikke stemte, og vi måtte justere det på plass. Hardbelagt PC er mye mer fleksibelt enn herdet glass, noe som gjør slike justeringer enklere å utføre.

Tror du at økt materialkunnskap vil føre til at flere ser lengre enn det billigste alternativet?
– Ja, det tror jeg. Vi må alltid streve litt med å forklare innkjøpsprisen til kunder som ikke har brukt produktet vårt før, men når det blir klart at den samlede langsiktige beregningen vil bli bedre med Hammerglass, har vi kommet langt. Og vi merker at noe begynner å endre seg, selv om det er tregt. Det er en mer langsiktig tenkemåte, og det gagner alle - inkludert de reisende.

Hva mener du med det?
– Jeg tror ikke en vanlig reisende registrerer om det er Hammerglass eller herdet glass rundt trappene på stasjonen når de skynder seg forbi – bortsett fra når de må tråkke over knust glass – men de fleste er engasjert i regningen for infrastrukturen, fordi den påvirker dem som skattebetalere. De aller fleste bryr seg også om miljøet, og hvis vi har et materiale som er nesten uknuselig og ikke fører til ny produksjon av skjermer når de opprinnelige av ulike grunner må byttes ut, gir det et lavere klimaavtrykk.

Nå skjer det omtrent det samme arbeidet på Ängelholm stasjon, hvordan går den prosessen?
– Det går veldig bra. Her har vi ikke samme tidpress, men har hatt god tid til prosjekteringen, noe vi ikke fikk i Svalöv. Også her vil monteringsarbeidet bli positivt påvirket av Hammerglass lave vekt. Vi kan bruke mye enklere hjelpemidler enn det som kreves for tungt, herdet glass.

Flere nyheter