hammerglass epd skarmar 1300x400-8

”En godkjent EPD på vårt materiale forenkler kundenes miljøarbeid”

Publisert 2022-07-06

Vi er i teten med miljødeklarasjon for polykarbonat

I januar 2022 kom det krav om miljødeklarasjon på nye konstruksjoner i byggebransjen. Dette for at alle ledd i prosessen skal kunne få et helhetsbilde av et prosjekts totale miljøpåvirkning – en såkalt livssyklus-analyse. Vi er nå klare med vår deklarasjon, og kan dermed tilby våre kunder denne verdifulle informasjonen.

– Så snart de nye kravene kom, bestemte vi oss for å være raske på ballen, det handler jo om kundeservice, og vi har mange kunder som driver med nybygg av eiendommer, men også store prosjekter som handler om støyskjerming langs nye veier, jernbaner og anleggsveier. Vårt materiale har mange fordeler, noe som gjør det til et utmerket valg for bærekraftige prosjekter i framtiden. Det at vi nå kan gi en gjennomarbeidet og godkjent EPD (Enviromental Product Declaration), innebærer at kundene våre raskere kan komme videre med sine egne bekreftelser i forhold til det nye regelverket, konstaterer Peter Hultberg, kvalitets- og produksjonssjef i Hammerglass.

 

Et komplekst arbeid

– Vi har brukt ekstern konsulenthjelp for å få alle tall så korrekte som mulig, det er et svært komplekst arbeid som krever gransking fra flere hold. Ikke noe du bare kan trekke fram fra hatten. Det tar tid. En EPD tar hensyn til materialets råvareutvinning, produksjonsprosess, bruk, og all transport mellom de ulike trinnene – helt fram til gjenvinningsprosessen. En syklus som skal være helt transparent, og der man skal kunne sammenligne og vurdere de ulike trinnene ut fra samfunnsnytte og klimaavtrykk, fortsetter Peter Hultberg.

Hammerglass EPD miljövarudeklaration Peter Hultberg

"Man må se helhetsbildet"

Den nye miljødeklarasjonen belyser materialet i Hammerglass i tykkelsene 6 mm og 12 mm, og virksomheten har dessuten fra tidligere fått godkjent EPD på støyskjermløsningene System Mark-2 og Stolpefri (en skjerm konstruert med lave stålføtter i stedet for høye stålstolper).

– Når man ser på for eksempel en støyskjermløsning, må man ta hensyn til flere ulike faktorer også etter at skjermen er montert. Vil den gulne slik at den må byttes ut etter, la oss si, 10–15 år? Er den brannfarlig ved en eventuell brann? Er den lett å rengjøre, slik at vedlikeholdskostnadene holdes nede? Vårt Mark 2-system har en forventet levetid på over 40 år, og det er en viktig faktor i det totale regnestykket i en livssyklus-analyse. Hvis brukstiden er kort, innebærer det jo at hele sirkelen, fra råvareutvinning til produksjon, transport og avfall starter på nytt. Og igjen, og igjen … Man må se helhetsbildet, og ikke stoppe ved tanken på at plastmateriale uansett er et verre miljøvalg enn for eksempel glass.

Flere nyheter