HAMMERGLASS OG BÆREKRAFT

FN har definert 17 globale mål om bærekraft, der målet er at medlemslandene med felles innsats skal nå målene innen 2030. Hammerglass har valgt ut fire av målene som er ekstra viktige for oss, der vi gjennom virksomheten vår har mulighet til å arbeide for en mer bærekraftig fremtid.

MÅL 3, GOD HELSE OG LIVSKVALITET

Ved å arbeide kontinuerlig med å forbedre vårt operativsystem JVS, skal vi:

 • Innlede alle produksjoner med gjennomgang av det Grønne Korset.

 • Opprettholde de ansattes sykeforsikring hos SPP/DKV for å forkorte ventetider, og få de ansatte raskt tilbake i arbeid ved behov for spesialbehandling.

 • Følge standardene i arbeidsmiljøsertifikatet ISO 45001.

MÅL 4, GOD UTDANNING

Kunnskapsrike og godt utdannede medarbeidere sikrer bedriftens arbeidsplasser og bidrar til vekst. For å sikre fremtidens sysselsettingsbehov, må industribedrifter informere ungdommen om hvilken kompetanse som trengs fremover. Industribedriftene må også føre en dialog med myndighetene og med utdanningsinstitusjonene, slik at ungdommene får tilbud om relevante studier. Derfor skal Hammerglass:

 • Utvide våre ansattes yrkeskunnskap gjennom arbeidsrotasjon.
 • Tilby våre ansatte gode muligheter til etterutdanning.
 • Delta i programmet Gymnasial LärlingsAnställning (GLA), der elever fra videregående skoler kan kombinere studier med opplæring i bedrift.
 • Ta aktivt del i Båstads Industrigrupps kompetanseforsyningssatsing.

MÅL 9, BÆREKRAFTIG INDUSTRI, INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR

Hammerglass skal med utgangspunkt i våre sertifikater innen ISO 9001 og ISO 14001 arbeide for å nå SDGs MÅL 9 gjennom å:

 • Investere i maskiner og utstyr som reduserer miljøpåvirkningen.
 • Fortsette vårt R&D-arbeid, hvor bærekraft alltid er i fokus.
 • Aktivt påvirke våre medarbeidere til å velge elbil i stedet for fossildrevne kjøretøy gjennom å investere i gode lademuligheter og tilby våre ansatte lading til lave priser.
 • Fortsette å utvikle, tilby, selge og montere bærekraftige infrastrukturløsninger langs veier og jernbanelinjer.

MÅL 12, BÆREKRAFTIG FORBRUK OG PRODUKSJON

Hammerglass skal arbeide ut fra standardene ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001, hvor bærekraft ligger til grunn for hele vår virksomhet.

 • Alt polykarbonatavfall i produksjonen, i tillegg til returmateriell fra tidligere installasjoner, skal gjenbrukes i ny polykarbonatproduksjon.
 • Våre kjerneprodukter skal være EPD-sertifiserte.
 • Våre interessenter skal fortløpende holdes informert om produktene våre og om vår virksomhet via adekvat produktmerking, oppdatert hjemmeside, informative nyhetsbrev, og relevant informasjon i sosiale medier.

Hammerglass & CSR – Vi tar ansvar!

Et aktivt samfunnssengasjement er viktig for oss! Det kreves mange strå for å bygge en høystakk, og den lar seg aldri bygge, dersom det alltid er ”de andre” som skal dra stråene til stakken. Vi forsøker derfor å ta vårt ansvar på lokalt plan, samtidig som vi strever etter et aktivt samfunnsengasjement også i større perspektiv.

Miljø

Hammerglass AB er miljøsertifisert iht. ISO 14001:2015 og har i det daglige et aktivt fokus på gjenvinning og miljøarbeid. Vi investerer stadig i ny produksjonsteknikk. Et av kravene ved investeringsbeslutning er at vi kan påvise tydelig redusert miljøpåvirkning gjennom ny teknikk.

Videregående lærlinger

Båstad kommune var blant de første som tok muligheten med å tilby tilpasset yrkesutdannelse parallelt med teoretisk læring. Vi har i dag to videregående lærlinger i industriprogrammet som er hos oss 3 dager i uken i 3 år. I løpet av denne tiden skal de lære seg nok innen praktisk produksjonsarbeid for å kunne bli ansatt hos oss – eller i en annen industribedrift.

Idrett

Vi støtter våre lokale idrettsforeninger med bidrag til deres virksomhet.

Sjøredningsselskapet

Sammen med industrigruppen på Bjäre støtter vi sjøredningsselskapet i Torekovs virksomhet for en aktiv livreddende innsats til havs. Vi har bl.a. bidratt med middel til innkjøp av en jetdreven livredningsbåt, samt nytt foreningslokale.

The Cinnamon Bun Project

All forskning viser at utdannelse er den tredje verdens vei ut fra fattigdom - for det enkelte individ så vel som for landet. Dessverre er utdannelse ofte veldig dyrt og primært forbeholdt de velstående. Hammerglass AB har forpliktet seg til å betale de fleste skolekostnadene for to studenter i utkanten av Kappstaden i Sør-Afrika. Både Qhama og Mihlali, fødte i 2004, er i dag glade elever på videregående. Vi har forpliktet oss til å følge dem hele veien til eksamen.

Les mer om The cinnamon bun project

 

Vision For All

Hammerglass støtter Vision For All (VFA), en ideell organisasjon som vil gjøre det mulig for mennesker med behov for briller å studere og arbeide. VFA arbeider med de aller fattigste, som har størst behov av optikerens innsats. Disse menneskene har ingen mulighet til å betale for en synsundersøkelse eller skaffe seg briller. VFA samler inn gode og brukte briller i Sverige. Brillene måles og vaskes, og VFAs optikere og assistenter går så ut i verden for å distribuere dem.

Mer om Vision for all