Velg rett sikkerhetsnivå til førerhuset

Sikkerhetsnivået som kreves er avhengig av type aktivitet. Normalt er Verneklasse 1 mer enn bra nok. Dette tilsvarer 8 mm Hammerglass i frontruten for å eliminere faren for knust glass. Hvis maskinen skal brukes i et tøft miljø der det er fare for steiner som flyr i vei i høy hastighet eller eksplosjoner, kan tykkere RABS-godkjente ruter kreves i hele førerhuset. Klassifiseringen vår hjelper deg å finne rett beskyttelsen for arbeid i tøffe omgivelser.

VERNEKLASSE 1
Ved enklere arbeid med risiko for steinsprut. Vanligvis frontrute og/eller siderute på gravemaskin, hjullaster, traktor osv. Originalruten byttes ut til 8 mm Hammerglass, som monteres på samme måte som originalruten.
Vernetiltak: Originalruten byttes ut til Hammerglass-rute
Monteres: På samme måte som originalruten
Frontrute: 8 mm Hammerglass, hel/delt
Bomute: 8 mm Hammerglass
Ekstrautstyr: ScreenSaver beskyttelsesfilm til frontruten

VERNEKLASSE 2
Ved et krevende førermiljø med risiko for steinsprut, fallende steiner og mot hærverk. Originalruten byttes ut til 8 mm/12 mm Hammerglass, som monteres på samme måte som originalruten.
Vernetiltak: Originalruten byttes ut til Hammerglass-rute
Monteres: På samme måte som originalruten
Frontrute: 8/12 mm Hammerglass, hel/delt
Øvrige ruter: 8/12 mm Hammerglass
Ekstrautstyr: ScreenSaver beskyttelsesfilm til frontruten

VERNEKLASSE 3
Ved arbeid med risiko for forsagere, risiko for eksplosjoner fra siden samt ved steinpigging eller risiko for steinras. Førerhytten må tilby en rømningsvei via en evakueringsrute. Denne skal kunne nås av sjåføren ved et mulig steinras som stenger for andre utganger. Evakueringsruten må også kunne åpnes utenfra.
Vernetiltak: Alle ruter byttes ut til Hammerglass, frontruten monteres i
sprengtestet stålramme, RABS-godkjent løsning
Monteres: Stålrammen monteres på førerhytten uten å foreta inngrep i kjøretøyets
karosseri
Frontrute: 12 mm Hammerglass i stålramme
Øvrige ruter: 12 mm Hammerglass
Ekstrautstyr: ScreenSaver beskyttelsesfilm til frontruten, eller ScreenSaver beskyttelsesrute

Flere spørsmål & svar