U-verdi eller g-verdi? Det er slik det henger sammen!

Vanligvis kan man regne med at ca 35% av varmen i et hus lekker ut gjennom vinduene. Hvor stort varmetapet er, avhenger bl a på vindusmodellen, om det er 1-, 2- eller 3-lags glass i kassetten, typen glass som brukes og hvilke gassfylling som finnes mellom glasslagene. Samtidig bidrar innkommende solvarme til høyere kostnader for å kjøle ned en eiendom på sommeren. Balansen mellom varmt og kaldt, sommer og vinter, forenkles med energieffektive vinduer.

Hva er g-verdi?

G-verdi er et mål på hvor mye solvarme (infrarød stråling) som slippes inn gjennom en bygningsdel. En lav g-verdi betyr at et vindu slipper gjennom lite solvarme. G-verdien kan forbedres ved at ytterglasset belegges med et IR-reflekterende lag som reflekterer en del av varmestrålingen. Hensikten er delvis å senke kostnadene til nedkjøling av eiendommen og delvis å forbedre innendørsmiljøet for eiendommer uten komfortkjøling. Ubehandlet isoleringsglass har en g-verdi på ca 1,3.
 

Hva er U-verdi?

U-verdi er et mål på hvor mye varme som lekker ut gjennom f eks vinduer, vegger og tak. Ofte måles U-verdien for hele vinduskonstruksjonen med kombinasjonen glass, karm og ramme. Jo lavere U-verdi, desto bedre isolerer vinduet. U-verdien kan forbedres ved at glasset belegges med en metallbasert overflate som reflekterer langbølgestråling tilbake i rommet. U-verdi på 1,0 betyr en varmestrøm på 1 watt/kvadratmeter flate for hver grad som skiller mellom utendørstemperatur og innendørstemperatur (W/m²°C, tidligere kalt K-verdi). Et nytt isoleringsglass kan ha en U-verdi fra 2,7 ned til 0,4.
 

Hva innebærer U-verdien i praksis?

I en vanlig enebolig er det 30 m² vindusglass. Boligens eier velger mellom isoleringsglass med U-verdi på 1,2 og glass med U-verdi på 1,6. Hva er forskjellen i oppvarmingskostnader per år?
I teorien utgjør en U-verdiforskjell på 0,1 enheter ca 9 kWh/m² glass per år. Forskjellen mellom 1,6 og 1,2 er 0,4 enheter. Besparingen blir (U-verdiforskjell) x (ekstra forbruk) x (glassflate) = 4 x 9 kWh/m² x 30 m² = 1080 kWh/år.
Med en energikostnad på 2,00 kr/kWh, blir forskjellen 2.160 kr/år. En skole med 300 m² glass sparer dermed ca 22.000 kr/år i oppvarmingskostnader hvis de går fra en U-verdi på 1,6 til 1,2 i vindusglasset.
 

Hvilken U-verdi har Hammerglass?

Hammerglass Isoler 3-glass når 0,66 i U-verdi. Hammerglass Isoler 2-glass når 1,53 i U-verdi

Flere spørsmål & svar