Vinnere av det svenske Standardiseringspriset 2023!

Publisert 2023-10-18

Exempelbild

Prisen ble mottatt av Malin Påhlsson (Senior Design & Compliance Engineer) og Bengt Nilsson (Senior Advisor).

Vi er svært stolte over at arbeidet vårt med å få fram en internasjonal standard for sikkerhetsglass i entreprenørmaskiner blir lagt merke til av SiS Standarder – og så førsteplass, da!

 

Worlds Standards Day holdes den 14. oktober hvert år for å rette oppmerksomheten mot det globale arbeidet som blir gjort for å befeste internasjonale standarder. I forbindelse med dette har det Svenska institutet för Standarder (SiS) initiert Standardiseringspriset for å sette søkelyset på hvor viktig det er med standarder for en sunn utvikling og et holdbart samhold.

 

I tøff konkurranse med Sveriges Konsumenter og Noaq Flood Protection AB, tok vi hjem premien!

 

– Det er en stor ære å vinne denne prisen og det gir oss inspirasjon til å arbeide videre med standarder. Det å kunne velge sikre løsninger etter en sikkerhetsanalyse er noe av det viktigste en arbeidsgiver kan gjøre, sier Bengt Nilsson, Senior Advisor i Hammerglass AB.

 

Juryen til Standardiseringspriset består av Jan Larsson, adm.dir. i Business Sweden, Mattias Lindah, professor ved Universitet i Linköping, Susanne Nellemann Ek, adm.dir. i BIM Alliance, Pina Sandvik, adm.dir. i Teknikföretagen, og Annika Andreasen, adm.dir. i det Svenska institutet för Standarder. I vurderingen vurderer de nye, kreative måter som kan styrke svensk konkurransekraft og bidra til samfunnsnytte gjennom standardisering.

Grunnen til at Hammerglass vant:

"I en tid hvor vi faktisk ser en økning i antall arbeidsulykker kan Hammerglass-produkter beskytte noen av de yrkesgruppene som løper den største risikoen for skader i sitt arbeidsmiljø. Gjennom sitt engasjement i standardiseringen driver de fram spørsmålet om en internasjonal standard for sikkerhetsglass i entreprenørbransjen. Når forslaget er publisert kan produsentene CE-merke maskinene som har sertifiserte glassrute og på den måten tilby sikrere helhetlige løsninger som kan redde liv. Samtidig åpnes døren til et stort og stadig økende marked."

– I vårt påvirkningsarbeid har vi skrevet grunnlaget for en ny standard som skal gjennomgås og analyseres av en arbeidsgruppe: ISO TC127 / SC2 / WG34. Det er planen å publisere den nye ISO-standarden høsten 2025 og den vil kunne brukes i en bransje som allerede i dag arbeider hardt for å sikre arbeidsvilkårene for sine ansatte, men som ikke har verktøy for å sikre det mest åpenbare – glassrutene som førerne sitter bak. Dette blir en milepæl som får stor betydning og som vil gagne mange.

Vinnerbeløpet på 25 000 kroner doneres til Alzheimerfondet.

Flere nyheter