MILJØGODKJENT & SERTIFISERT

MILJØGODKJENNING

Hammerglass er godkjent og registrert i de ledende svenske miljødatabasene Byggvarubedömmingen, SundaHus og BASTA.

  • Byggvarubedömingen bidrar aktivt til at offentlig byggesektor utvikler og bygger framtidens holdbare løsninger gjennom å inspirere bransjens aktører til å nå et giftfritt miljø og holdbare leverandørledd.
  • SundaHus tilbyr eiendomsbesittere trygghet - nå og i framtiden - gjennom et bredt spekter av tjenester for bevisste materialvalg. Med et web-basert system og kvalifisert rådgivning er SundaHus en helhetsløsning for å systematisere arbeidet med å fase ut farlige deler i en bygnings livssyklus.
  • BASTA vender seg til eiendomsbesittere, entreprenører, arkitekter, byggmestere eller privatpersoner, som vil ta bevisste materialvalg med mål å fase ut deler med farlige egenskaper. I databasen finner man bygg- og anleggsprodukter som klarer BASTAs høye krav i forhold til kjemisk innhold.
  • Achilles jobber med å forbedre forsyningskjeden i store byggeprosjekter og har kunder i over 40 land. Achilles Systems AS og Sellica Qualification er myndigheter og store bedrifters felles portal for leverandørvurdering. For å bli aktuell som leverandør foretas det en grundig gjennomgang av virksomheten hvor økonomi og styringssystemer for kvalitet, miljø, arbeidsmiljø og bærekraft rapporteres.

SERTIFIKATER

Hammerglass har gjennomgått en lang serie tester for å sikre at materialets holdbarhet og styrke oppfyller kravene som stilles for innbruddsvern, skuddvern og eksplosjonsvern. Hammerglass AS er sertifisert i følge ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 og ISO 45001:2018, samt PPAP for kjøretøyindustrien.

Innbrudd

Hammerglass er av SBSC sertifisert i sikkerhetsklasse P8B, som er høyeste sikkerhetsklasse for innbruddsgitre og rullesjalusier. For å nå denne klassen kreves det at materialet kan tåle 70 øksehugg. Det er verdt å notere seg at da testen ble avsluttet etter 70 øksehugg, hadde øksen fremdeles ikke slått hull i Hammerglass-ruten.

Beskyting

Sertifisering av skuddsikkert glass skjer etter den europeiske standarden EN 1063. Skuddnivåene angis i klasser fra BR1 til BR7, der BR1 er den laveste klassen og BR7 er den høyeste. Vanligst er BR4 og BR6. Hammerglass er av Beschussamt Ulm i Tyskland testet og sertifisert i klassene BR4-NS og BR6-NS (No Splinter).

Eksplosjon

En serie tester av Hammerglass-ruter har i følge EN 13124-2 blitt gjennomført hos SP (Sveriges Tekniske Forskningsinstitutt) i Borås. Hammerglass-ruter i en rekke utførelser ble montert i ulike typer stålrammer. Syv sprengninger ble gjennomført, fra både 3 og 5 meters hold. Resultatet ble at 12 mm Hammerglass-ruter klarte trykkbølgen fra 3 kg TNT på 3 meters avstand.

KLASSE BESKYTTELSE TEST PRODUKT
P2A Smash-and-Grab Fallende stålkule, 3 m høyde, x3 SafeCoat Skydd 1200
P3A Vandalisme/Smash-and-Grab Fallende stålkule, 6 m høyde, x3 Hammerglass 4 mm - 4,8 kg/m2
P4A Vandalisme/Smash-and-Grab Fallende stålkule, 9 m høyde, x3 Hammerglass 4 mm - 4,8 kg/m2
P5A Vandalisme/Smash-and-Grab Fallende stålkule, 9 m høyde, x9 Hammerglass 6 mm - 7,2 kg/m2
P6B Innbrudd 30 øksehugg Hammerglass 6 mm - 7,2 kg/m2
P7B Innbrudd 50 øksehugg Hammerglass 6 mm - 7,2 kg/m2
P8B Innbrudd 70 øksehugg Hammerglass 8 mm - 9,6 kg/m2
P8B Innbrudd 70 øksehugg HMG ISOLER 6 mm (HG06-12-4.41)
RC2 Innbrudd Innbruddsforsøk med spesifiserte verktøy HMG ADD-ON
RC3 Innbrudd Innbruddsforsøk med spesifiserte verktøy HMG ADD-ON
BR1-NS Beskyting Handvåpen
Rifle .22Long
HMG RABS 12 mm + 4 mm ScreenSaver-rute
BR4-NS Beskyting Handvåpen .357 Magnum HMG BR4NS 23 mm - 54 kg/m2
BR6-NS Beskyting Rifle 7.62x51 mm HMG BR6NS 39 mm - 90 kg/m2
EXR1 Eksplosjon 3 kg TNT fra 5 m avstand Hammerglass 12 mm - 14,4 kg/m2
EXR2 Eksplosjon 3 kg TNT fra 3 m avstand Hammerglass 12 mm - 14,4 kg/m2
SERTIFIKATER