MILJØGODKJENT & SERTIFISERT

MILJØGODKJENNING

Hammerglass er godkjent og registrert i de ledende svenske miljødatabasene Byggvarubedömmingen, SundaHus og BASTA.

  • Byggvarubedömingen bidrar aktivt til at offentlig byggesektor utvikler og bygger framtidens holdbare løsninger gjennom å inspirere bransjens aktører til å nå et giftfritt miljø og holdbare leverandørledd.
  • SundaHus tilbyr eiendomsbesittere trygghet - nå og i framtiden - gjennom et bredt spekter av tjenester for bevisste materialvalg. Med et web-basert system og kvalifisert rådgivning er SundaHus en helhetsløsning for å systematisere arbeidet med å fase ut farlige deler i en bygnings livssyklus.
  • BASTA vender seg til eiendomsbesittere, entreprenører, arkitekter, byggmestere eller privatpersoner, som vil ta bevisste materialvalg med mål å fase ut deler med farlige egenskaper. I databasen finner man bygg- og anleggsprodukter som klarer BASTAs høye krav i forhold til kjemisk innhold.

SERTIFIKATER

Hammerglass har gjennomgått en lang serie tester for å sikre at materialets holdbarhet og styrke oppfyller kravene som stilles for innbruddsvern, skuddvern og eksplosjonsvern. Hammerglass AS er sertifisert i følge ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 og ISO 45001:2018, samt PPAP for kjøretøyindustrien.

Innbrudd

Hammerglass er av SBSC sertifisert i sikkerhetsklasse P8B, som er høyeste sikkerhetsklasse for innbruddsgitre og rullesjalusier. For å nå denne klassen kreves det at materialet kan tåle 70 øksehugg. Det er verdt å notere seg at da testen ble avsluttet etter 70 øksehugg, hadde øksen fremdeles ikke slått hull i Hammerglass-ruten.

Beskyting

Sertifisering av skuddsikkert glass skjer etter den europeiske standarden EN 1063. Skuddnivåene angis i klasser fra BR1 til BR7, der BR1 er den laveste klassen og BR7 er den høyeste. Vanligst er BR4 og BR6. Hammerglass er av Beschussamt Ulm i Tyskland testet og sertifisert i klassene BR4-NS og BR6-NS (No Splinter).

Eksplosjon

En serie tester av Hammerglass-ruter har i følge EN 13124-2 blitt gjennomført hos SP (Sveriges Tekniske Forskningsinstitutt) i Borås. Hammerglass-ruter i en rekke utførelser ble montert i ulike typer stålrammer. Syv sprengninger ble gjennomført, fra både 3 og 5 meters hold. Resultatet ble at 12 mm Hammerglass-ruter klarte trykkbølgen fra 3 kg TNT på 3 meters avstand.

KLASSE BESKYTTELSE TEST PRODUKT
P2A Smash-and-Grab Fallende stålkule, 3 m høyde, x3 SafeCoat Skydd 1200
P3A Vandalisme/Smash-and-Grab Fallende stålkule, 6 m høyde, x3 Hammerglass 4 mm - 4,8 kg/m2
P4A Vandalisme/Smash-and-Grab Fallende stålkule, 9 m høyde, x3 Hammerglass 4 mm - 4,8 kg/m2
P5A Vandalisme/Smash-and-Grab Fallende stålkule, 9 m høyde, x9 Hammerglass 6 mm - 7,2 kg/m2
P6B Innbrudd 30 øksehugg Hammerglass 6 mm - 7,2 kg/m2
P7B Innbrudd 50 øksehugg Hammerglass 6 mm - 7,2 kg/m2
P8B Innbrudd 70 øksehugg Hammerglass 8 mm - 9,6 kg/m2
P8B Innbrudd 70 øksehugg HMG ISOLER 6 mm (HG06-12-4.41)
RC2 Innbrudd Innbruddsforsøk med spesifiserte verktøy HMG ADD-ON
RC3 Innbrudd Innbruddsforsøk med spesifiserte verktøy HMG ADD-ON
BR1-NS Beskyting Handvåpen
Rifle .22Long
HMG RABS 12 mm + 4 mm ScreenSaver-rute
BR4-NS Beskyting Handvåpen .357 Magnum HMG BR4NS 23 mm - 54 kg/m2
BR6-NS Beskyting Rifle 7.62x51 mm HMG BR6NS 39 mm - 90 kg/m2
EXR1 Eksplosjon 3 kg TNT fra 5 m avstand Hammerglass 12 mm - 14,4 kg/m2
EXR2 Eksplosjon 3 kg TNT fra 3 m avstand Hammerglass 12 mm - 14,4 kg/m2
SERTIFIKATER