hammerglass specialfastigheter 1300x400-8

"Sertifiserte produkter skaper trygghet rundt funksjon og ytelse."

Publisert 2021-10-10

 

Møt Mats Lindmark, seniorrådgiver i bedrifts- og sikkerhetsbeskyttelse!

Mats Lindmark er seniorrådgiver i bedrifts- og sikkerhetsbeskyttelse, og han har tidligere vært sikkerhetssjef for Specialfastigheter, som eier, forvalter og utvikler mange av Sveriges best sikrede eiendommer. På listen over kunder står blant annet politiet, forsvaret og Sveriges domstoler.

Hallo, Mats, og takk for at du tok deg tid! Hvor viktig mener du det er med rett kompetanse, når en skal gjennomføre en risikoanalyse?
– Svært viktig. Sikkerhetsfremmende tiltak skal alltid baseres på en eller annen form for risikoanalyse, det vi ofte kaller RSA, risiko- og sårbarhetsanalyse. Den skal reflektere eventuell trussel/risikovurdering i virksomheten, peke på de verdier som finnes, og hvordan disse skal beskyttes. Det stiller selvfølgelig krav til en viss kompetanse hos klienten, noe som dessverre ikke alltid er til stede. Her anbefales det i så fall å leie inn uavhengige konsulenter med kompetanse innen arbeid med skadeforebyggende tiltak. Det er også viktig å inkludere både økonomiske aspekter og mulige arbeidsmiljørelaterte forhold i beslutningsgrunnlaget, før bestillingen går til leverandøren.

Hvilke trender ser du innenfor ditt eiendomsområde?
– Samfunnsutviklingen har endret seg betydelig de siste årene. Volden har blitt råere og mer hensynsløs, og det tas mindre hensyn til om tredjepart blir berørt. Med andre ord er det personer i nærmiljøet som lider under vold og trusler som ofte opprinnelig er rettet mot helt andre personer. Det er også mer synlig vold i offentlige miljøer og på plasser der allmennheten samles.

Hva er dine tanker om bevisste valg – å velge løsninger fra selskaper som er sertifiserte i bærekraft og ytelse, og som er registrerte i ledende miljødatabaser?
– Vi skal alltid gjøre bevisste valg. Aspekter som kostnadseffektivitet, holdbarhet, miljø osv er viktige i alle konstruksjoner, og ikke minst ved valg av sikkerhetsprodukter. Sertifisering av produkter innebærer mange tester og vurderinger, før et sertifikat kan deles ut. Det skaper en trygghet når det gjelder funksjon og ytelse. For vår egen del er det en selvfølge å kun samarbeide med etablerte produktløsninger og bedrifter som i ord og handling sender ut signaler om at de jobber med kvalitet i første rekke, og at de driver utvikling i og rundt produktene, noe som sikrer at de forblir mange år på markedet.

Les mer om våre sertifikater

Fler nyheter