STØYSKJERMER

CE-merkede støyskjermer for vei, bru & jernbane

hammerglass infrastruktur bullerdampning 1300x150-8

Gjennomsiktig støyskjerm

CE-merkede støydempende løsninger for vei, bro og jernbane. Platenes lave vekt og harde flate gjør Hammerglass til et populært valg både ved prosjektering og skifte av glass. Nanoteknologi bidrar til at tilsmussing av eksos, olje og asfalt ikke fester seg like lett som på vanlig glass. Forventet levetid er over 40 år. Hammerglass støyvern er montert i brorekkverk og trafikkdelere langs veier og jernbaner i Sverige, Norge og Finland.

Våre løsninger er CE-merket

Støyskjermer langs veier skal være CE-merket med EN 14388 - uansett om de er laget av tre, aluminium, glass eller plast. Eneste unntaket fra CE-merkingskravet er skjermer som bygges på plassen av løst virke. Dersom elementene er produsert i fabrikk, skal skjermen CE-merkes. At en skjerm er CE-merket innebærer ikke automatisk at det er et kvalitetsprodukt eller at den fyller de kravene bestilleren ønsker. Poenget med CE-standarden er at det skal bli enklere å stille krav, da alle produktene er testet eller regnet ut fra samme målestokk, men kravene må presiseres for å kunne gi mening i forbindelse med det produktet som leveres. Hammerglass støyskjermer er CE-merkede i henhold til gjeldende standard. 

Tips og råd i forhold til CE-merking

Lydreduksjon

Effekten av en støyskjerm avhenger delvis av skjermens høyde og tykkelse, delvis av hastigheten til passerende kjøretøyer. En effektiv støyskjerm er 4–6 meter høy. Vi kan hjelpe til med en akustisk beregning for å fastslå nøyaktig hvor høy skjermen bør være ut fra lokale forutsetninger. For å ytterligere forsterke den støydempende effekten kan absorbenten Hammerfoam monteres i kombinasjon med Hammerglass.

Hammerglass-dimensjon Lydreduksjon
Hammerglass 8 mm 31 dB Rw
Hammerglass 10 mm 32 dB Rw
Hammerglass 12 mm 34 dB Rw
Hammerglass 15 mm 35 dB Rw
Hammerglass 17 mm 36 dB Rw
Lydreduksjon HMG 12 mm + Hammerfoam 55 mm 37 dB Rw
31 dB DLr

Stolper og festesystemer

Hammerglass har et bredt utvalg av stolper og festeløsninger som kan tilpasses i forhold til hvordan støyskjermen skal plasseres og monteres. Stolpene kan forankres i brorekkverket, på sokler eller på mur - og styrkeberegnes ut fra høyde og forventet belastning. Hammerglass-platene er oftest i 12 mm tykkelse. Før platene kappes, måles hver del individuelt, noe som gjør det mulig å lage skjermer som følger bakkenivået. Støyskjermen behøver derfor ikke å trappes ved nivåendringer. Høyde og utforming designes for hvert enkelt prosjekt. Platene sikres med vaier eller gjennomgående bolter. Platene kan til og med utstyres med mønster, vanligvis et opalt eller svart trykk for å unngå kolliderende fugler.

hammerglass bullerskärm stolpfri hjulsta

Gjennomsiktig støydemping uten stolper

Se, men ikke høre! Hammerglass sin nye CE-merkede støyskjerm, som skal anvendes i Forbifart Stockholm-området, er selvbærende. Siden Hammerglass-platene bøyes der det egentlig skulle stått en stolpe, blir skjermen i seg selv så stiv at det ikke trengs en stålstolpe mellom glassene. Skjermen er dekket av tynne fuglebeskyttende striper som ikke viser på avstand, men likevel registreres av fugler. Resultatet blir en nesten usynlig støyskjerm!

 

Last ned produktblad

Last ned brosjyre

Se filmen vår om Stolpefri

Les mer

hammerglass system mark2

SYSTEM MARK-2

Komplett CE-merket system for montering på boltegruppe i mark eller på mur, langs vei eller jernbane. Kan leveres i høyder opptil 6 meter.

 

Varmforsinkede firkantstolper med markplate for bunnmontering. Kan monteres på støttemur eller med jordankere. Hammerglass-platene klemmes inn mellom en VKR-stolpe og en kraftig klemmeprofil, og sikres med vaier i overkant. Hammerglass-platene monteres på innsiden av stolpene (mot vei).

 

Ved montering på boltgruppe i mark, kan platene med fordel graves ned ca 20 cm for å hindre at lyden spres under skjermen. Ved montering langs jernbane leveres samtlige skjermer med jordingsskinner og hvert ledd jordes separat. En 45-graders knekk i toppen av Hammerglass-platene stiver opp konstruksjonen og bidrar samtidig til effektiv reduksjon av lavfrekvent støy fra tog. 

 

Skjermene kan trykkes med mønster for å hindre fuglekollisjoner. 

   

Last ned produktblad

hammerglass mark-2
TEKNISK SPESIFIKASJON MARK-2  

Maksimal bredde

Maksimal skjermhøyde (ved bredde 2000 mm)

2000 mm

6000 mm

Godsdimensjon VKR

Godsdimensjon U-profil

Godsdimensjon klemmeprofil

100 x 100 x 6 mm

44 x 26 x 4 mm

8 mm

Tykkelse Hammerglass-plater 12, 15 och 17 mm

Kan kappes parallelt i trapeser

Kan utstyres med fuglebeskyttelse

Ja

Ja

Lydreduksjonsklasse  B3 (12 mm)
Lydreduksjon 12 mm - 34 dB Rw
12 mm - 30 dB DLr
15 mm - 35 dB Rw
17 mm - 36 dB Rw
Exempelbild

SYSTEM BRO-2

Komplett system for montering på brostendere langs vei eller jernbane. Kan leveres i høyder opptil 6 meter.

 

Varmeforsinkede stolper for sidemontering i brostendere. Hammerglass-platene monteres på utsiden av stolpene, med utvendig støtteplate og klemmeprofil. Hvis nødvendig kan platene sikres med vaier i overkant. Monteringen utføres fra innsiden av broen.

 

Ved montering langs jernbane leveres samtlige skjermer med jordingsskinner og hvert ledd jordes separat. En 45-graders knekk i toppen av Hammerglass-platene stiver opp konstruksjonen og bidrar samtidig til effektiv reduksjon av lavfrekvent støy fra tog.

 

Skjermene kan trykkes med mønster for å hindre fuglekollisjoner. 

   

Last ned produktblad

Exempelbild
TEKNISK SPESIFIKASJON BRO-2  

Maksimal bredde

Maksimal skjermhøyde (ved bredde 2000 mm)

2000 mm

6000 mm

Godsdimensjon VKR

Godsdimensjon U-profil

Godsdimensjon klemmeprofil

100 x 100 x 6 mm

44 x 26 x 4 mm

8 mm

Tykkelse Hammerglass-plater 12, 15 och 17 mm

Kan helles innover/utover

Kan kappes parallelt i trapeser

Kan utstyres med fuglebeskyttelse

Ja

Ja

Ja

Lydreduksjonsklasse  B3 (12 mm)
Lydreduksjon 12 mm - 34 dB Rw
12 mm - 30 dB DLr
15 mm - 35 dB Rw
17 mm - 36 dB Rw
Exempelbild

SYSTEM BRO-3

Komplett CE-merket system for montering på utsiden av broens kantbjelke langs vei eller jernbane. Kan leveres i høyder opptil 6 meter.

 

Hammerglass-platene klemmes inn mellom en VKR-stolpe og en kraftig klemmeprofil, og kan hvis nødvendig sikres med vaier i overkant. Vanligvis vinkles skjermen utad slik at rekkverkets arbeidsbredde kan opprettholdes.

 

Ved montering langs jernbane leveres samtlige skjermer med jordingsskinner og hvert ledd jordes separat. En 45-graders knekk i toppen av Hammerglass-platene stiver opp konstruksjonen og bidrar samtidig til effektiv reduksjon av lavfrekvent støy fra tog.

 

Skjermene kan trykkes med mønster for å hindre fuglekollisjoner. 

   

Last ned produktblad

Exempelbild
TEKNISK SPESIFIKASJON BRO-3  

Maksimal bredde

Maksimal skjermhøyde (ved bredde 2000 mm)

2000 mm

6000 mm

Godsdimensjon VKR

Godsdimensjon U-profil

Godsdimensjon klemmeprofil

100 x 100 x 6 mm

44 x 26 x 4 mm

8 mm

Tykkelse Hammerglass-plater 12, 15 och 17 mm

Kan helles innover/utover

Kan kappes parallelt i trapeser

Kan utstyres med fuglebeskyttelse

Ja

Ja

Ja

Lydreduksjonsklasse B3 (12 mm)  
Lydreduksjon 12 mm - 34 dB Rw
12 mm - 30 dB DLr
15 mm - 35 dB Rw
17 mm - 36 dB Rw
hammerglass stoyabsorbent

HAMMERFOAM STØYABSORBENT

Hammerfoam leveres som et komplett støyabsorberende system for montering på bro, på mur, langs vei eller jernbane.

 

Systemet starter med en ferdigmontert Hammerglass Mark- eller Bro-løsning som kompletteres med en høyabsorberende matte som klemmes fast på Hammerglass-platen. Hammerfoam vendes inn mot sporsiden på jernbane eller veisiden på vei. På utsiden av skjermen sitter den vandalismesikre Hammerglass-platen som dessuten går ca 20 cm ned i bakken. Hammerfoam kan brukes som støydemping i kombinasjon med andre materialer - for eksempel lakkerte stålplater - som i det 400 meter lange leskuret på Rosengårds stasjon.

 

Hammerfoam er ildfast og motstandsdyktig mot UV-stråling og elde. Den tåler kjemikalier og høytrykksspyling ved fjerning av graffiti. Hammerfoam absorberer ikke vann. 

   

Last ned produktblad

hammerglass hammerfoam
TEKNISK SPESIFIKASJON HAMMERFOAM  

Maksimal bredde i system Mark-2

Maksimal skjermhøyde (ved bredde 2000 mm)

Standard høyde Hammerfoam

Tykkelse Hammerfoam

Tykkelse Hammerglass-plater

2000 mm

6000 mm

1200 mm

50 mm

12 mm (10, 15, 17)

Brannklasse DIN 4102

Brannklasse EN 13501-1

Klasse B1

Klasse B, S1-S2, d0

Lydreduksjonsklasse Hammerglass 12 mm

Lydabsorpsjonsklasse Hammerfoam

Vektet Lydabsorpsjonsfaktor (αw) Hammerfoam

B3

A

0,9

Lydreduksjon med bare Hammerglass 12 mm 34 dB Rw
30 dB DLr
Lydreduksjon HMG-12 + Hammerfoam-55 37 dB Rw
31 dB DLr
Exempelbild

Sikkerhetsanordninger

Avhengig av skjermens plassering og utforming kan det være behov for å sikre at Hammerglass-platene ikke løsner i festene, ikke blir strømførende, beskytter mot fuglekollisjoner osv.

 

 • Hammerglass-platene sikres med wire i overkant
 • Ved montering ved jernbane blir hver skjerm jordet med separate jordingsskinner
 • Bøyd topp gir høy stabilitet, og brukes ofte langs jernbane der trykkbelastningen fra tog i fart er stor
 • Skjermene kan trykkes med mønster for å hindre fuglekollisjoner

Konstruksjon og montering

La oss være med i dialogen allerede på idéstadiet. Våre designere produserer tegninger og forslag til funksjonelle løsninger. Vi gir gjerne tilbud på hele prosjekter: Formatskåret Hammerglass, stolper, festesystem og montering.

 • Platene produseres etter mål etter at stålskjelett osv. er ferdigmontert
 • Ferdige løsninger for innfesting og montering
 • 300 ganger sterkere enn glass
 • Halve glassvekten
 • Ingen glassknusing
 • Minimalt vedlikehold
 • Fri utsikt mot omgivelsenen