STOLPEFRI

Fremtidens støyskjerm er stolpefri og glir fint inn miljøet

Gjennomsiktig støydemping uten stolper

Hammerglass har et bredt utvalg av stolper og festeløsninger som kan tilpasses i forhold til hvordan støyskjermen skal plasseres og monteres. Stolpene kan forankres i brorekkverket, på sokler eller på mur - og styrkeberegnes ut fra høyde og forventet belastning. Hammerglass-platene er oftest i 12 mm tykkelse. Før platene kappes, måles hver del individuelt, noe som gjør det mulig å lage skjermer som følger bakkenivået. Støyskjermen behøver derfor ikke å trappes ved nivåendringer. Høyde og utforming designes for hvert enkelt prosjekt. Platene sikres med vaier eller gjennomgående bolter. Platene kan til og med utstyres med mønster, vanligvis et opalt eller svart trykk for å unngå kolliderende fugler.

Hammerglass støyskjerm til Forbifart Stockholm

Se, men ikke høre! Hammerglass sin nye CE-merkede støyskjerm, som skal anvendes i Forbifart Stockholm-området, er selvbærende. Siden Hammerglass-platene bøyes der det egentlig skulle stått en stolpe, blir skjermen i seg selv så stiv at det ikke trengs en stålstolpe mellom glassene. Skjermen er dekket av tynne fuglebeskyttende striper som ikke viser på avstand, men likevel registreres av fugler. Resultatet blir en nesten usynlig støyskjerm!

Last ned brosjyren om Stolpefri    Last ned produktbladet