UKNUSELIGE ENKELTGLASS

Lav vekt og høy beskyttelsesklasse for glasering i eksisterende systemer

Enkel & meget effektiv innbruddsbeskyttelse

Å forhindre innbrudd handler om å kjøpe seg tid. Dersom tyven opplever at det tar for lang tid å bryte seg inn, avbrytes ofte innbruddsforsøket. Hammerglass ENKEL gir økt beskyttelse mot innbrudd og hærverk for alle slags eiendommer, alt fra butikker og kjøpesentre til offentlige bygg. Systemet er godkjent etter EN 356 opp i sikkerhetsklasse P8B (Sikkerhetsklasse 3), som er den klassen forsikringsselskap krever for særskilt utsatte objekter. Enkeltsystemets lavvektsglass kan bearbeides til valgfri form, noe som gir stor fleksibilitet. Siden systemet er tilpasset for skifte av glass i eksisterende rammer, er løsningen godt egnet for eldre koblede rammer og fredede eiendommer.

Vi tester styrken!

Vi tester alle våre produkter grundig, både internt og eksternt. Se når vi stresstester 6 mm Hammerglass i en sammenligningstest med et tradisjonelt sikkerhetsglass tatt fra en politistasjon (25 mm laminert glass).

 • Et innbrudd tar 10 minutter å gjennomføre.
 • Halvparten av alle innbrudd skjer via vinduet.
 • Generelt sett er vinduer og glasspartier det svakeste punktet på eiendommen. Etter vinduer og butikkvinduer følger dører, slik som ytterdører og altandører.

Se flere test-filmer

Innbruddssikring - Vandalsikring - Personsvern

Lav vekt og høy beskyttelsesklasse gir store muligheter for glassering i eksisterende systemer. Ved enkeltglassering eller montering i koblede rammer byttes den ytre ruten til Hammerglass ENKEL. Montering i eksisterende ramme gjøres med spesialinnfesting og spesialsilikon.

 • Innbruddssikring - Vandalsikring - Personsvern
 • Skifte av glass i eksisterende ramme/karm i vinduer, dører eller skyvedørr
 • 6, 8, 10 eller 12 mm Hammerglass
 • Og avrundet eller uregelmessig glass
 • Monteres som beskyttelse mot hærverk foran blyinnfattede glass i kirker og kulturbygg
 • Ingen innvirkning på eksisterende arkitektur
 • Forbedrer vinduets U-verdi
 • Støyreduksjon 30 dBRw
 • Beskyttelsesklasse P8B, EN 356 (tilsvarer beskyttelsesklasse B3)
 • Gir bedre beskyttelse mot innbrudd og vandalisering for butikker, kjøpesentre, offentlige lokaler, industri, kontorer, bensinstasjoner, apoteker, helsestasjoner osv

Last ned brosjyre & produktblad
Se sertifikater

 

Montering og garantier

Hammerglass ENKEL monteres av anbefalte montører for å garantere den beste kvalitet. Glassmaterialet består vanligvis av 6, 8, 10 eller 12 mm Hammerglass. Alle Hammerglass-ruter lasermerkes med en logo og et produksjonsnummer for sporbarhet og intern kvalitetssikring og sikkerhet ved eventuelle garantispørsmål.

Ingen synlig påvirkning på eksisterende arkitektur i fredede bygninger. Vid skifte av glass i eksisterende vindusramme limes glasset med spesialsilikon.

Også avrundede eller uregelmessige glass i høyeste sikkerhetsklasse.

Skjøt med fjær-/not-system for store vinduer.

Beskytter blyinnfattede kirkeglass mot knusing og hærverk.

Uregelmessige former og hullbilder. Det meste er mulig med opprettholdt sikkerhetsklasse.

Utfrest tekst, logotyper eller symboler for spesielle objekter.