EKSPLOSJONSBESKYTTENDE RUTER

Kombinert barriere- og eksplosjonssikring med fasadetilpassede løsninger i stålramme

hammerglass fastighet explosionsskydd 1300x150-8

Kombinert barriere- & eksplosjonsbeskyttelse

Med stadig flere trusler og risiko for attentater og eksplosjoner i tett befolkede bymiljøer, øker også behovet for avansert beskyttelsesglass i vinduer, dører og glasspartier. Ved en kraftig eksplosjon splintres vanlige glassruter selv på lang avstand fra eksplosjonen, ofte med splinterskader som resultat. I nærheten av detonasjonen kan og splinterfrie ruter trykkes inn i rommet innenfor, selv om de er av herdet eller laminert glass. Hammerglass Eksplosjonssikring holder rutene på plass selv ved en kraftig eksplosjon.

Unik fasadetilpasset lettvektsløsning

Hammerglass Eksplosjonssikring består av en unik eksplosjonshemmende fasadetilpasset løsning der en 12 mm Hammerglass-rute monteres i en kraftig stålramme. Stålrammen holder hele pakken på plass. Denne splintfrie løsningen er tynnere og veier betydelig mindre enn likestilte løsninger basert på vanlig glass. I utsatte bymiljøer, i offentlige bygninger, ambassader, banker osv. utgjør Hammerglass en effektiv beskyttelse uten fragmentering eller splinter.  I tillegg til eksplosjonsbeskyttelsen er systemet en effektiv beskyttelse mot innbrudd.

Eksplosjonstestet sikkerhetsglass

En serie tester av Hammerglass-ruter har i følge EN 13124 blitt gjennomført hos SP (Sveriges Tekniske Forskningsinstitutt) i Borås. Sprengninger ble gjennomført på varierende avstand fra Hammerglass-ruten. Resultatet ble at en 12 mm Hammerglass-rute klarte trykkbølgen fra 3 kg TNT som ble detonert på 3 meters avstand.

Exempelbild

Beskytter både mennesker og eiendom

Alt flere butikker i utsatte byområder velger Hammerglass i stålprofil til sine utstillingsvinduer. I tillegg til eksplosjonsbeskyttelsen er systemet en effektiv beskyttelse mot innbrudd, samtidig som det gir en betydelig høyere sikkerhet for personalet i butikken. Monteringen har ingen synlig påvirkning på eksisterende vinduer.

 

  • Eksplosjonstestet sikkerhetsglass
  • Unike splinterfrie lettvektsløsninger
  • Fasadetilpasset stålramme holder rutene på plass
  • Beskytter mot eksplosjon, innbrudd og vandalisme
  • Monteringen har ingen synlig påvirkning på ikke eksisterende vinduer
  • Konfidensiell risikoanalyse og behovsutredning

 

Velg rett beskyttelse til rett trusselbilde
KLASSE LADNING AVSTAND TRYKK Pso
IMPULS Iso
HMG-PRODUKT
EXR1 3 kg 5 m 0,75 bar 1,05 bar/ms HmG 12 mm
EXR2 3 kg 3 m 2,3 bar 1,65 bar/ms HmG 12 mm
EXR3 12 kg 5,5 m 1,7 bar 2,25 bar/ms -
EXR4 12 kg 4 m 3,6 bar 3,00 bar/ms -
EXR5 20 kg 4 m 6,3 bar 4,20 bar/ms -

Evaluering av beskyttelsesbehov ut fra trusselbilde

Vi hjelper til med evaluering av fasader basert på trusselbilde. Ut fra grunnleggende data om eksisterende vinduer og dører foreslås passende beskyttelsesnivå. Vi leverer en nøkkelferdig helhetsløsning med risikoanalyse, behovsvurdering, prosjektering og montering av hele vindus- og dørpartier ut fra anbefalt sikkerhetsklasse. Grundig konfidensiell analyse av beskyttelsesobjektet blir utført av Hammerglass sine spesialister. Samtlige Hammerglass-ruter lasermerkes med logotype og produksjonsnummer for sporbarhet for intern klassifisering ved eventuelle garantispørsmål.