RABS

Uknuselige ruter i eksplosjonstestet stålramme

hammerglass automotive rabs

Ruter som står imot når det smeller

Udetonerte eksplosiver og steinblokker kan medføre livsfare for maskinføreren. Statens Vegvesen  har av denne årsak laget skjerpet forskriftene for for førerens sikkerhet. Ved fare for forsagere, ved steinknusing og ved pigging, skal det brukes spesielle ruter i maskinen. Når det smeller på alvor, er det ikke nok bare å beskytte frontruten. Ved en kraftig eksplosjon trykkes siderutene inn i hytta, uansett om de er av herdet eller laminert glass. Det finnes også Hammerglass-løsninger for sideruter og bakruter.

En ramme. En rute. Mot 230 kg.

En ramme. En rute. Mot 230 kg fra 5,2 meters høyde. Se vår FOPS-test fra juni 2021.

Bytt ruten. Ikke føreren.

  

Se flere test-filmer

Rock on. Rock off.

Hammerglass sammenlignet med et konkurrerende laminert glass i en FOPS-test høsten 2020.

Slik gikk det, og spørsmålet er...

GLASS eller HAMMERGLASS.
Hva velger du?

Se flere test-filmer

Eksplosjonstestet sikkerhetsglass

En serie med tester av Hammerglass kjøretøysruter i samsvar med EN 13124-2 har blitt gjennomført hos SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) i Borås. Ruter av en rekke utforminger ble montert i ulike stålrammer. Det ble gjort sju sprengninger fra 3 og 5 meters avstand. Resultatet var at Hammerglass-rutene på 12 mm tålte trykkbølgen fra 3 kg TNT på 3 meters avstand.

Som en ekstra bonus på slutten av testen, la SP opp noen kilo med sprengt stein foran sprengladningen. Steinene lagde dype hakk i rutene, men ikke noe mer. Derimot gikk steinene rett gjennom stålplatene i containeren - 3 mm corténstål - og containeren ble flyttet av eksplosjonene, til tross for at den var fylt med 20 tonn betongvekter for å skulle stå stødig.

Dette er RABS

Ruter til kjøretøy som brukes i tøffe arbeidsmiljø må oppfylle visse krav, både når det gjelder holdbarhet og sikkerhet. RABS er betegnelsen for kjøretøysruter som viser at rutene oppfyller en kombinasjon av internasjonale standarder for sikkerhet.

 • R43 - Ripebeskyttelse, UV-beskyttelse etc.
 • AXE - Skarp gjenstand
 • BLAST - Trykkbølge ved detonasjon
 • STONE - Stor stein i stor hastighet

For å kunne merkes som RABS Approved, må rutene ha bestått alle de fire testene. Ved å bruke en RABS-klassifisert løsning oppfylles Statens Vegvesens krav til personvern ved arbeid med risiko for forsagere, fallende steiner og ved steinpigging. Hammerglass 12 mm i stålramme oppfyller kravene for RABS.

R43 ECE Regulation No.43 (R43). Omfattende serie med tester for kjøretøysglass, bl.a. ripebeskyttelse, UV-beskyttelse og tøyningsgrad. Obligatorisk for alle kjøretøy.
AXE Skarp gjenstand (EN 356, P8B), der ruten har motstått 72 slag med en maskinmontert øks uten at øksen har trengt gjennom glasset.
BLAST Trykkbølge ved detonasjon (EN 13124-2, EXR 2), der 3 kg TNT har blitt detonert 3 meter fra ruten. Ruten monteres i stålramme for ikke å kunne trykkes inn i førerhytten.
STONE Tung gjenstand i stor hastighet (EN 15152-2), der et 1 kg tungt aluminiumsprosjektil har blitt skutt mot ruten i en hastighet på 450 km/t med en 90 graders vinkel mot skuddet. Dette tilsvarer en stor stein i høy hastighet.
FOPS Falling Object Protective Structure/FOG Falling Object Guard (EN ISO 3449, ISO 10262, ISO 8083). En test der produktløsningen kjøles ned til en temperatur på -18°C før en 227 kg tung stålsylinder slippes ned på ruten fra 5,2 meters høyde (tilsvarer en kraft på 11.600 Joule).
Les mer om sikkerhetsnivåer
Exempelbild

Patenterte sprengningsrammer

Maskinføreren skal føle seg sikker selv om ulykken er ute. Hammerglass patenterte sprengningsrammer er utviklet med fokus på høyeste grad av personvern i harde miljøer.

 

Det spesialutviklede systemet med en 12 mm Hammerglass-rute boltet til en kraftig stålramme har gjennomgått svært strenge tester hos SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) og SMP (Svensk Maskinprovning) og oppfyller kravene som stilles til RABS-klassifisering.

 

For å tåle slitasje fra vindusviskeren i ekstra støvete og grusete miljøer som gruver og steinbrudd, er ruten utstyrt med en Hammerglass ScreenSaver beskyttelsesrute. ScreenSaver-ruten beskytter og ruten i RABS-rammen mot slitasje ved pigging. ScreenSaver-ruten er enkel å fjerne når den ikke brukes, og den er lett å skifte ut når den har blitt slitt.

 

 • Merkespesifikke patenterte RABS-rammer for vanlige maskinmodeller
 • Leveres med 12 mm Hammerglass og 4 mm ScreenSaver beskyttelsesrute
 • Med eller uten vundusviskere

Les mer om ScreenSaver beskyttelsesruter
Exempelbild

A - Hammerglass RABS-ramme: 12 mm Hammerglass i eksplosjonstestet stålramme

B - ScreenSaver beskyttelsesrute: 4 mm Hammerglass

C - Klemramme: For ScreenSaver beskyttelsesrute

D - Evakueringsrute: 12 mm Hammerglass

E - Øvrige ruter: 12 mm Hammerglass

Maksimal sikkerhet med Verneklasse 3

Dersom maskinen opererer i ekstra tøffe miljøer med risiko for stein i høy fart eller eksplosjoner, gjelder det å ha RABS-godkjente ruter rundt hele førerhytten for at føreren skal sitte trygt. Verneklasse 3 er den mest komplette verneklassen og er beregnet på arbeid som innebærer store risikoer for sjåfører og kjøretøy. For å oppnå Verneklasse 3, må et antall sikkerhetskriterier være oppfylt. For maksimal beskyttelse utstyrer du kjøretøyet ditt  i Verneklasse 3.

 

 • Frontruten er RABS-klassifisert, noe som betyr at maskinens originalrute byttes ut til en 12 mm Hammerglass-rute montert inn i en eksplosjonstestet stålramme.
 • Alle andre øvrige ruter i førerhytten må være i 12 mm Hammerglass.
 • Førerhytten må tilby en rømningsvei via en evakueringsrute. Denne skal kunne nås av sjåføren ved et mulig steinras som stenger for andre utganger. Evakueringsruten må også kunne
  åpnes utenfra.

Les mer om sikkerhetsnivåer
MONTERING

Slik monteres Hammerglass RABS

Våre instruksjonsvideoer er produsert for service verkstedenes montører og viser prinsippløsninger. Monteringen er forskjellig mellom kjøretøytyper, merker og modeller. Med hver Hammerglaas-rute og RABS-ramme følger det en detaljert og spesifikk monteringsinstruksjon. Les denne før montering begynner!

 

Se flere instruktionsvideoer