BROER

CE-merkede glassløsninger for bro ved vei & jernbane

hammerglass infrastruktur broar 1300x150-8

Broer med Hammerglass

Støyskjermer og fallvern på broer kan i høyeste grad være både funksjonelle og dekorative. Vi produserer glasserings- og innfestingsløsninger for alle tenkelige broløsninger for vei og jernbane, i tillegg til gang- og sykkelbroe. Med store valgmuligheter for innfesting i bro og montering av Hammerglass-platene, kan broen bli mye mer enn en transportvei. Overflatebehandling i nanoteknologi bidrar til at tilsmussing av eksos, olje og asfalt ikke fester seg like lett som på vanlig glass. Forventet levetid er over 40 år.

Farve og lys

Med mønster, farger og lyssetting, skapes dessuten et attraktivt blikkfang. Hammerglass-platene kan trykkes med silketrykk eller digitaltrykk, og det gir uendelige muligheter for personlig utforming. Platene kan utstyres med kommunens våpenskjold eller et mønster som gjentas med jevne mellomrom. Med større serier er det mulig å produsere gjennomfarget Hammerglass. En trykket eller gjennomfarget Hammerglass-plate med diodelamper utgjør et attraktivt lyspunkt i kveldsmørket.

   

Les mere om HammerArt

Glasspaneler for bro langs vei

Ingen broer er like. I tettbebygde områder er det ofte behov for en støydempende-løsning, mens en skvettskjerm eller en fallbeskyttelse kan være det beste i andre sammenhenger.

Exempelbild

STØYDEMPERE

System BRO-2 og BRO-3 er komplette støyskjermingsløsninger for montering på bro både ved vei og ved jernbane. Avhengig av broens utforming forankres konstruksjonen i brostenderne eller på utsiden av broens kantbjelke.

 

 • BRO-2: Varmeforsinkede stolper for sidemontering i brostendere
 • BRO-3: CE-merket system for montering i broens kantbjelke
 • Hammerglass-platene monteres på utsiden av stolpene, med utvendig støtteplate og kraftig klemmeprofil
 • Høyde opp til 6 meter
 • Mulig å trykke mønster som innflygingsbeskyttelse for fugler

 

Les mere om system BRO

 

Exempelbild

SKVETTSKJERM

Hammerglass sin hardføre skvettskjerm er produsert for viadukter/trafikkplasser med veibaner på flere plan. Det vinklede stolpesystemet bygger på samme prinsipp som Hammerglass sitt el-beskyttelsestak. Konstruksjonen boltes vanligvis i siden på broens kantbjelke, men ved brorenovering eller ny konstruksjon kan stolpesystemet monteres medfotplate under rekkverket. 

 

Les mer om el-beslyttelsesskjermer

Glassplater for bro ved jernbane

Bro langs jernbane krever ekstra stabile konstruksjonsløsninger for å stå imot vibrasjoner og vindtrykk fra passerende tog. Hammerglass sitt støydempende system BRO og MARK oppfyller de tøffe kravene som stilles for stabilitet og sikkerhet ved montering langs jernbane.

Exempelbild

STØYDEMPERE PÅ MUR

MARK-2 er et CE-merket støyskjermingssystem med utprøvde løsninger for montering av stål og Hammerglass. MARK-2 er konstruert for montering i boltgruppe på mur.

 

Siden Hammerglass MARK-system monteres på bro ved jernbane, er samtlige skjermer utstyrt med jordingsskinner, og hvert ledd jordes separat. En 45-graders knekk i toppen av Hammerglass-platene stiver opp konstruksjonen og bidrar samtidig til effektiv reduksjon av lavfrekvent støy fra tog.

 

 • Komplett CE-merket system for montering på boltegruppe i mark eller på mur
 • Hammerglass-platene monteres på utsiden av stolpene med kraftig klemmeprofil
 • Separat jording av hver del
 • Bøyd skjermtopp for økt stabilitet
 • Høyde opp til 6 meter
 • Mulig å trykke mønster som innflygingsbeskyttelse for fugler

 

Les mer om system MARK

Exempelbild

STØYDEMPERE I BROENS KANTBJELKER

Siden Hammerglass BRO-system monteres ved jernbane, er samtlige skjermer utstyrt med jordingsskinner, og hvert ledd jordes separat. En 45-graders knekk i toppen av Hammerglass-platene stiver opp konstruksjonen og bidrar samtidig til effektiv reduksjon av lavfrekvent støy fra tog.

 

 • BRO-2: Varmeforsinkede stolper for sidemontering i brostendere
 • BRO-3: CE-merket system for montering i broens kantbjelke
 • Hammerglass-platene monteres på utsiden av stolpene, med utvendig støtteplate og kraftig klemmeprofil
 • Separat jording av hver del
 • Bøyd skjermtopp for økt stabilitet
 • Høyde opp til 6 meter
 • Mulig å trykke mønster som innflygingsbeskyttelse for fugler

 

Les mer om system BRO

Exempelbild

OVERGANGSBRO FOR PASSASJERER

Ofte pågår hele byggeprosjektet mens trafikken ruller for fullt på sporene. Da kreves det at det av konstruksjonene bygges rett ved sporområdet for etterpå å bli løftet på plass. Våre montører setter da rutene på plass mens stålskjelettet ligger på bakken. Deretter løftes hele konstruksjonen. Denne typen løft er nærmest umulig å gjennomføre med vanlig glass, da bevegelser i strukturen kan gi sprekker i glasset.

 

Alle ruter er målt nøyaktig og produseres individuelt etter at stålskjelettet er ferdigstilt. Selv om stålkonstruksjonen ikke stemmer 100% med tegningene, er det derfor problemfritt å montere rutene.

 

 • Individuelt oppmålte og produserte ruter.
 • Glassene settes i på bakken og løftes på plass.
 • Minimerer tiden for "togstans"
Exempelbild

EL-BESKYTTELSESSKJERM

Beskyttelsesskjerm for montering over kontaktledninger, designet i samarbeid med det svenske Trafikverket. Beskyttelsesskjermen er styrkeberegnet ut fra snø-, vindlast og vindlast fra passerende tog. Skjermløsningen følger EU:s elektriske beskyttelsesdirektiver for beskyttelsesskjermer ved montering på bro over jernbaner. Konstruksjonen smelter inn i omgivelsen, og lager samtidig en tett barriere ned mot strømførende ledninger.

 

 • 12 mm Hammerglass i vinklet stolpesystem, boltet i siden med kantbjelken
 • Tett barriere mot strømførende ledning
 • Styrkeberegnet ut fra snø-, vindlast og vindlast fra passerende tog
 • Vann- og støtsikker
 • Utførende klasse EXC2 eller EXC3
 • Oppfyller og kravene for støyskjermer som stilles i CE-normen EN-14388

 

Les mer om el-beskyttelsesskjermer

Gang- & sykkelbro

Fleksible løsninger for gang- og sykkelbroer. Montering i eksisterende konstruksjon eller i prosjekttilpasset innfestingssystem. Hammerglass-platene freses individuelt etter at konstruksjonen er på plass. Platene kan leveres klare, opale, fargede eller trykket, og de kan utstyres med LED-lamper.

Exempelbild

HELE BROEN KAN LØFTES PÅ PLASS

For at rutene skal passe perfekt, tas alle mål etter hvert som broens stålkonstruksjon produseres. Samtlige Hammerglass-plater kan derfor kuttes etter individuelle mål, slik at de kan følge bakke og horisont helt perfekt.

 

Hammerglass-platene produseres i eksakt størrelse, og monteres direkte i fabrikk eller på byggeplassen. Når monteringen er ferdigstilt løftes de enkelte broseksjonene - eller hele broen - på plass med kran. Selv om konstruksjonene er stabile skulle denne typen løft være nesten umulig å gjennomføre med vanlig glass, da vibrasjoner i strukturen vil medføre sprekker i glasset.

 

Med Hammerglass i konstruksjonen minimeres tiden veibanen eller sporområdet må stenges for å få broen på plass.

Exempelbild

PROSJEKTTILPASSEDE FESTESYSTEMER

Hammerglass deltar gjerne aktivt allerede ved konstruksjonsstadiet av broen for å sikre korrekt feste og dimensjonering.

 

Hvis det allerede er en ferdig bærende konstruksjon, kan Hammerglass-platene oftest monteres direkte i denne. Dersom konstruksjonen trenger flere festedetaljer, kan vi komme med fornuftige forslag.

 

I de tilfeller kunden ønsker en helt egen løsning, stiller våre designere sin kunnskap til rådighet for å ta fram kreative forslag, konstruksjonstegninger og styrkeberegninger.

Exempelbild

FARGE, TRYKK & BELYSNING

Den vanligste løsningen for gang- og sykkelbroer er en klar eller opal Hammerglass-plate. Dog er mulighetene for personlig utforming stort sett ubegrensede når det gjelder utforming, farge og lyssetting.

 

 • Platene kan screentrykkes med rastermønster eller spesialproduserte mønster for å hindre fuglekollisjoner.
 • Kantpolert Hammerglass med et blått rastermønster og LED-belysning gir en bro som på dagen er transparent, men som lyser blått i kveldsmørket.
 • LED-belysning i rekkverkets håndtak kan rettes mot Hammerglass-platene for å få kveldsbelysning.
 • Variabel LED skaper slående effekterVed større serier kan Hammerglass-platene leveres gjennomfargede  

 

Les mer om farge & trykk

Konstruksjon og montering

Hammerglass-platene er fleksible og kan formes for å tilpasses for montering i bøyde profiler. Skjermen kan helles i valgfri etter ønske om støyrefleksjon, lysrefleksjon og snøansamling. Vannavrenning kan skje mot broen eller ned under skjermen. La oss være med i dialogen allerede på idéstadiet. Våre designere produserer tegninger og forslag til funksjonelle løsninger. Vi gir gjerne tilbud på hele prosjekter: Formatskåret Hammerglass, stolper, festesystem og montering.

 • Platene produseres etter mål etter at stålskjelett osv. er ferdigmontert
 • Ferdige løsninger for innfesting og montering
 • Fri utsikt mot omgivelsene
 • 300 ganger sterkere enn glass
 • Halve glassvekten
 • Minimalt vedlikehold