BESKYTTELSESSKJERMER

En livredder på 12 millimeter

hammerglass infrastruktur elskyddstak 1300x150-8

Elbesbyttelsesskjerm for jernbane

Hammerglass AB har i samarbeid med Trafikverket i Sverige funnet frem en moderne beskyttelsesskjerm for broer over kontaktledninger, for å erstatte den gamle takstrukturen med plater og gitter. Beskyttelsesskjermen er styrkeberegnet ut fra snø-, vindlast og vindlast fra passerende tog. Hammerglass-skivenes jevne overflate gjør at smuss og forurensninger regner bort. Overflatebehandlingen gir også en UV-beskyttelse på 99,96%, noe som gjør at materialet ikke blir uklart i løpet av tiden.

Exempelbild

Beskyttelsesskjerm redder liv

Faren for elektriske ulykker med alvorlige personskader som følge er alltid overhengende i nærheten av høyspennings- og kontaktledninger. Skjermløsningen i uknuselig Hammerglass følger EU:s elektriske beskyttelsesdirektiver for beskyttelsesskjermer ved montering på bro over jernbaner. Konstruksjonen smelter inn i omgivelsen, og lager samtidig en tett barriere ned mot strømførende ledninger.

 

  • 12 mm Hammerglass i vinklet stolpesystem, boltet i broens kantbjelke
  • Tett barriere mot strømførende ledninger
  • Vann- og støtsikker
  • Styrkeberegnet ut fra snø-, vindlast og vindlast fra passerende tog
  • Oppfyller og kravene for støyskjermer som stilles i CE-normen EN-14388
  • Utførende klasse EXC2 eller EXC3
  • Kan monteres som skvettskjerm ved trafikkerte veier

   

Last ned produktblad

Exempelbild
TEKNISK SPESIFIKASJON  

Maksimal bredde Hammerglass

Maksimal høyde Hammerglass

Tykkelse Hammerglass-plater

2000 mm

2000 mm

12 mm

Godsdimensjon VKR

Godsdimensjon U-profil

120x120x8

44x26x4

Veirekkverkets arbeidsbredde

 1000 mm

Festemetode Forutsetningsbasert

Konstruksjon og montering

Våre takløsninger består av 12 mm Hammerglass montert i vinklet stolpesystem boltet i siden på broens kantbjelke. Ved brorenovering eller ny konstruksjon monteres stolpen med fotplate under rekkverket. Skjermen styrkeberegnes gjennom simulering av snø- og vindlast samt vindlast fra passerende tog, og oppfyller til og med kravene for støyskjermer som stilles i CE-normen EN-14388. Løsningen er vann- og pillesikker og kan produseres i utførendeklasse EXC2 eller EXC3. Vi kan utføre hele arbeidet med demontering av eksisterende beskyttende takstruktur, samt montering av nytt beskyttelsesskjerm i Hammerglass. Våra konstruktører tar frem ferdige tegninger med faste løsninger i dwg-filer.