Hammerglass på 2 minutter

Hammerglass AS tilbyr uknuselige glassløsninger for alle miljøer med behov for beskyttelse mot glassknusing og innbrudd. Vår glassløsninger egner seg godt til boliger, anleggsmaskiner, støyvern, værbeskyttelse, arenaer osv. Blant målgruppene finnes kommuner, skoler, butikker, kjøpesentre, bedrifter og offentlige organisasjoner, samt privatpersoner med store kostnader med å skifte glassruter.

Historikk

Utviklingen av Hammerglass AB Sverige startet i 1993. Den gang arbeidet vi med å minske kostnadene for glassknusing. Etter å ha laget tilleggssystemer for utvendig montering av uknuselig vindusglass, begynte vi å tenke på å utvikle et isoleringsglass med de samme uknuselige egenskapene. Prosjektet var vellykket, og vi kan i dag gi 5 års full isoleringsgaranti på Hammerglass Isoler. Bedriften ble deretter utvidet, og består i dag av tre forretningsområder: Eiendom, Infrastruktur og Automotive. Med datterselskaper i Norge og Danmark leverer vi til de nordiske landene og eksporterer til utvalgte land innen utvalgte produktområder.

Forretningsidé

Hammerglass AS gir trygghet og sikkerhet ved å produsere og levere kundespesifikke uknuselige glasseringsløsninger.

Vår visjon

Vi skal bli den ledende produsenten og den naturlige leverandøren av uknuselige glasseringsløsninger på verdensmarkedet. For å nå vår visjon, skal vi:
- Produsere og levere produkter som alltid oppfyller kundens krav
- Redusere våre kostnader ved kvalitetssvikt gjennom kontinuerlig forbedring vårt produksjonssystem
- Redusere negativ miljøpåvirkning i vår produksjon og øke den positive miljøpåvirkningen som bruk av våre produkter medfører
- Forebygge risiko for arbeidsskader, sykefravær og ulykker
- Forebygge risiko for datatyveri og sikre våre data ved datahavari
- Sikre at vår virksomhet oppfyller gjeldende lover og kravene i internasjonale standarder når det gjelder systemer for kvalitet, miljø, arbeidsmiljø og informasjonssikkerhet
- Sikre at vi har spisskompetanse på området beskyttelsesglass ved aktivt å investere i forskning og utvikling
- Sikre at alle, både i bedriften og blant våre underleverandører, arbeider i samsvar med selskapets virksomhetspolicy og mål og at de bidrar til våre tiltak innen kvalitet, miljø, arbeidsmiljø og sikkerhet

Våre kjerneverdier

Pålitelighet - Love mindre, levere mer
Kompetanse - Høy produkt- og markedskunnskap
Engasjement - Vi skal alle være Tilgjengelige, Inspirerte, Motiverte, ha Arbeidsglede og være Utviklingsdyktige

Med kvalitet mener vi

- Riktig produkt, godkjent og levert til rett tid
- Tilbud, tegninger og betaling på tiden

ISO 9001 og ISO 14001

Hammerglass AB er sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001, og har lisensen ”Secured by Design”.