SVENSK VIDEREGÅENDE LÆRLING

hammerglass gymnasielarling 1300x200-8

Båstads kommune var i høsten 2017 først ut i Skåne med å innføre programmet ”Svensk videregående lærling" – en videregående ansettelse med lønn fra og med første året på videregående. Vi har akkurat nå to elever som leser videregående material på halvtid og tilbringer halve sin tid hos oss.

Lærlingeprogrammet er bygget opp slik at eleven er halve tiden på skolen og halve tiden ute på et foretak. Lærlingeprogrammet med lærlingsansatte elever retter seg mot elever som tilhører nasjonale program på videregående fra grunnskolen - og til nyankomne som ikke blir kvalifiserte og kan deretter delta i en yrkesintroduksjon. Programmet åpner muligheter for næringsliv, kommuner og skole å få unge i sysselsetning. Lærlingeplassene gir også gode muligheter for nyankomne i Sverige å raskt integreres og komme inn på arbeidsmarkedet, samtidig som de lærer seg det svenske språket.