hammerglass norge 1300x400-8

”Det finnes et stort utviklingspotensial i norsk infrastruktur”

Publisert 2022-11-28

 

Morten Solli ny ansvarlig for Infrastruktur i Norge

I Norge begynte vi for en tid tilbake å arbeide aktivt med å redusere ferjetrafikken til fordel for store veier, broer og tunneler.

Til tross for at det har blitt gjort store investeringer ligger det norske veinettet etter, og sikkerheten må forbedres, konstaterer Morten Solli, som har arbeidet i over 16 år innen bygg og anlegg – de siste åtte årene innen infrastruktur.

 

Støyskjermer i tre er et vanlig syn i Norge, noe som krever mye og dyrt vedlikehold. Her kan Hammerglass sine gjennomsiktige, og stort sett vedlikeholdsfrie skjermer, utgjøre en forskjell både når det gjelder økonomi og trivsel.

 

– Det at man kan se gjennom Hammerglass sine støyskjermingsløsninger er selvfølgelig en stor fordel, og vi har til og med en egen innovasjonsånd som jeg synes er spennende. Den stolpefrie støyskjermen i Förbifart Stockholm er jo en verdensnyhet. Kjennskapen til våre produkter er ganske lav i Norge, så der har jeg en tydelig oppgave. Slik jeg ser det, kan det bare gå fremover på det punktet. I tillegg til støyskjerming er Hammerglass sine løsninger for reisesentre eksepsjonelt gode.

hammerglass norge morten solli ny kollega

Flere nyheter