VI TAR ANSVAR!

hammerglass csr 1300x200-8

Et aktivt samfunnssengasjement er viktig for oss! Det kreves mange strå for å bygge en høystakk, og den lar seg aldri bygge, dersom det alltid er ”de andre” som skal dra stråene til stakken. Vi forsøker derfor å ta vårt ansvar på lokalt plan, samtidig som vi strever etter et aktivt samfunnsengasjement også i større perspektiv.

Miljø

Hammerglass AB er miljøsertifisert iht. ISO 14001:2015 og har i det daglige et aktivt fokus på gjenvinning og miljøarbeid. Vi investerer stadig i ny produksjonsteknikk. Et av kravene ved investeringsbeslutning er at vi kan påvise tydelig redusert miljøpåvirkning gjennom ny teknikk.

Videregående lærlinger

Båstad kommune var blant de første som tok muligheten med å tilby tilpasset yrkesutdannelse parallelt med teoretisk læring. Vi har i dag to videregående lærlinger i industriprogrammet som er hos oss 3 dager i uken i 3 år. I løpet av denne tiden skal de lære seg nok innen praktisk produksjonsarbeid for å kunne bli ansatt hos oss – eller i en annen industribedrift.

Idrett

Vi støtter våre lokale idrettsforeninger med bidrag til deres virksomhet.

Sjøredningsselskapet

Sammen med industrigruppen på Bjäre støtter vi sjøredningsselskapet i Torekovs virksomhet for en aktiv livreddende innsats til havs. Vi har bl.a. bidratt med middel til innkjøp av en jetdreven livredningsbåt, samt nytt foreningslokale.

The Cinnamon Bun Project

All forskning viser at utdannelse er den tredje verdens vei ut fra fattigdom - for det enkelte individ så vel som for landet. Dessverre er utdannelse ofte veldig dyrt og primært forbeholdt de velstående. Hammerglass AB har forpliktet seg til å betale de fleste skolekostnadene for to studenter i utkanten av Kappstaden i Sør-Afrika. Både Qhama og Mihlali, fødte i 2004, er i dag glade elever på videregående. Vi har forpliktet oss til å følge dem hele veien til eksamen.

Les mer om The cinnamon bun project

 

Vision For All

Hammerglass støtter Vision For All (VFA), en ideell organisasjon som vil gjøre det mulig for mennesker med behov for briller å studere og arbeide. VFA arbeider med de aller fattigste, som har størst behov av optikerens innsats. Disse menneskene har ingen mulighet til å betale for en synsundersøkelse eller skaffe seg briller. VFA samler inn gode og brukte briller i Sverige. Brillene måles og vaskes, og VFAs optikere og assistenter går så ut i verden for å distribuere dem.

Mer om Vision for all