HAMMERGLASS OG BÆREKRAFT

hammerglass sustainability 2030 1300x200-8

FN har definert 17 globale mål om bærekraft, der målet er at medlemslandene med felles innsats skal nå målene innen 2030. Hammerglass har valgt ut fire av målene som er ekstra viktige for oss, der vi gjennom virksomheten vår har mulighet til å arbeide for en mer bærekraftig fremtid.

MÅL 3, GOD HELSE OG LIVSKVALITET

Ved å arbeide kontinuerlig med å forbedre vårt operativsystem JVS, skal vi:

 • Innlede alle produksjoner med gjennomgang av det Grønne Korset.

 • Opprettholde de ansattes sykeforsikring hos SPP/DKV for å forkorte ventetider, og få de ansatte raskt tilbake i arbeid ved behov for spesialbehandling.

 • Følge standardene i arbeidsmiljøsertifikatet ISO 45001.

MÅL 4, GOD UTDANNING

Kunnskapsrike og godt utdannede medarbeidere sikrer bedriftens arbeidsplasser og bidrar til vekst. For å sikre fremtidens sysselsettingsbehov, må industribedrifter informere ungdommen om hvilken kompetanse som trengs fremover. Industribedriftene må også føre en dialog med myndighetene og med utdanningsinstitusjonene, slik at ungdommene får tilbud om relevante studier. Derfor skal Hammerglass:

 • Utvide våre ansattes yrkeskunnskap gjennom arbeidsrotasjon.
 • Tilby våre ansatte gode muligheter til etterutdanning.
 • Delta i programmet Gymnasial LärlingsAnställning (GLA), der elever fra videregående skoler kan kombinere studier med opplæring i bedrift.
 • Ta aktivt del i Båstads Industrigrupps kompetanseforsyningssatsing.

MÅL 9, BÆREKRAFTIG INDUSTRI, INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR

Hammerglass skal med utgangspunkt i våre sertifikater innen ISO 9001 og ISO 14001 arbeide for å nå SDGs MÅL 9 gjennom å:

 • Investere i maskiner og utstyr som reduserer miljøpåvirkningen.
 • Fortsette vårt R&D-arbeid, hvor bærekraft alltid er i fokus.
 • Aktivt påvirke våre medarbeidere til å velge elbil i stedet for fossildrevne kjøretøy gjennom å investere i gode lademuligheter og tilby våre ansatte lading til lave priser.
 • Fortsette å utvikle, tilby, selge og montere bærekraftige infrastrukturløsninger langs veier og jernbanelinjer.

MÅL 12, BÆREKRAFTIG FORBRUK OG PRODUKSJON

Hammerglass skal arbeide ut fra standardene ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001, hvor bærekraft ligger til grunn for hele vår virksomhet.

 • Alt polykarbonatavfall i produksjonen, i tillegg til returmateriell fra tidligere installasjoner, skal gjenbrukes i ny polykarbonatproduksjon.
 • Våre kjerneprodukter skal være EPD-sertifiserte.
 • Våre interessenter skal fortløpende holdes informert om produktene våre og om vår virksomhet via adekvat produktmerking, oppdatert hjemmeside, informative nyhetsbrev, og relevant informasjon i sosiale medier.