Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse på nettstedet vårt (for å analysere webtrafikk og tilpasse innhold, sosiale medier og annonseringsfunksjoner). Du godtar bruken av cookies, hvis du fortsetter å surfe på nettstedet. Mer informasjon om vår personvernpolicy finner du her>>

Støyvern

Hammerglass AS tilbyr CE-merkede støydempende løsninger for vei, bro og jernbane. Platenes lave vekt og harde flate gjør Hammerglass til et populært valg både ved prosjektering og skifte av glass. Nanoteknologi bidrar til at tilsmussing av eksos, olje og asfalt ikke fester seg like lett som på vanlig glass. Forventet levetid er over 40 år. Hammerglass støyvern er montert i brorekkverk og trafikkdelere langs veier og jernbaner i Sverige, Norge og Finland. Les mer om våre prosjekter under menyvalget REFERANSER>>.

Lydreduksjon

Effekten av en støyskjerm avhenger delvis av skjermens høyde og tykkelse, delvis av hastigheten til passerende kjøretøyer. En effektiv støyskjerm er 4–6 meter høy. Vi kan hjelpe til med en akustisk beregning for å fastslå nøyaktig hvor høy skjermen bør være ut fra lokale forutsetninger. Chalmers tekniske høyskole har ut fra Harmonoise-modellen simulert lydreduksjon under ulike forhold. Simuleringen brukes flittig av kommuner og konstruktører for å gi et forhåndsbilde av den ferdige løsningen.

Hammerglass-dimensjon Lydreduktion
Hammerglass 8 mm 31 dBRw
Hammerglass 10 mm 32 dBRw
Hammerglass 12 mm 34 dBRw
Hammerglass 15 mm 35 dBRw
Hammerglass 17 mm 36 dBRw

Hammerfoam støyabsorbent

Hammerfoam leveres som et komplett støyabsorberende system for montering på bro, på mur, langs vei eller jernbane. Systemet starter med en ferdigmontert Hammerglass Mark- eller Bro-løsning som kompletteres med en høyabsorberende matte som klemmes fast på Hammerglass-platen. Hammerfoam vendes inn mot sporsiden på jernbane eller veisiden på vei. På utsiden av skjermen sitter den vandalismesikre Hammerglass-platen som dessuten går ca 20 cm ned i bakken. Hammerfoam er ildfast og motstandsdyktig mot UV-stråling og elde. Den tåler kjemikalier og høytrykksspyling ved fjerning av graffiti. Hammerfoam absorberer ikke vann.

Stolper og innfestingssystemer

Hammerglass Støyvern egner seg til de fleste av markedets eksisterende stolper og innfestinger. Vi leverer også vårt eget system i varmforsinket stål. Stolpene kan festes i brorekkverket, på sokler eller på mur. Hammerglass-platene er oftest i 12 mm tykkelse. Før platene kappes, måles hver del individuelt, noe som gjør det mulig å lage skjermer som følger bakkenivået. Støyskjermen behøver derfor ikke å trappes ved nivåendringer. Høyde og utforming designes for hvert enkelt prosjekt. Platene sikres med vaier eller gjennomgående bolter. Platene kan til og med utstyres med mønster, vanligvis et opalt trykk for å unngå kolliderende fugler. Teknikken tillater også trykk i opptil 4 farger, som egner seg f.eks. til våpenskjold eller mønster som kan gjentas med jevne mellomrom. Hammerglass-platene kan også bestilles i opal utførelse eller helfargede i ønsket farge. Alle former for trykket eller farget Hammerglass kan utstyres med belysning for å skape iøynefallende effekter. Broer, tunneler og rekkverk blir til lyspunkter i nattemørket.

SYSTEM MARK-2

Komplett system for montering på boltegruppe i mark eller på mur, langs vei eller jernbane. Systemet er CE-merket. Varmforsinkede firkantstolper med markplate for bunnmontering. Kan monteres på støttemur eller med jordankere. Hammerglass-platene klemmes inn mellom en VKR-stolpe og en kraftig klemmeprofil, og sikres med vaier i overkant. Ved montering på boltgruppe i mark, kan platene med fordel graves ned ca 20 cm for å hindre at lyden spres under skjermen. Hammerglass-platene monteres på innsiden av stolpene (mot vei). Kan leveres i høyder opptil 6 meter.

SYSTEM BRO-2

Komplett system for montering på brostendere langs vei eller jernbane. Varmeforsinkede stolper for sidemontering i brostendere. Hammerglass-platene klemmes inn mellom en VKR-stolpe og en kraftig klemmeprofil, og sikres med vaier i overkant. Hammerglass-platene monteres på utsiden av stolpene, med utvendig støtteplate og festet med gjennomgående bolter. Monteringen utføres fra innsiden av broen.

SYSTEM BRO-3

Komplett CE-merket system for montering på utsiden av broens kantbjelke langs vei eller jernbane. Vanligvis vinkles skjermen utad slik at rekkverkets arbeidsbredde kan opprettholdes. Hammerglass-platene klemmes inn mellom en VKR-stolpe og en kraftig klemmeprofil, og sikres med vaier i overkant. Kan leveres i høyder opptil 6 meter.

Konstruksjon og montering

La oss være med i dialogen allerede på idéstadiet. Våre designere produserer tegninger og forslag til funksjonelle løsninger. Vi gir gjerne tilbud på hele prosjekter: Formatskåret Hammerglass, stolper, festesystem og montering.

  • Platene produseres etter mål etter at stålskjelett osv. er ferdigmontert
  • Ferdige løsninger for innfesting og montering
  • 300 ganger sterkere enn glass
  • Halve glassvekten
  • Ingen glassknusing
  • Minimalt vedlikehold
  • Fri utsikt mot omgivelsene